Wil je nog meer tips hebben om te weten hoe jij een goed BHV team kan hebben? Hier het vervolg op het artikel ‘5 tips voor een goede BHV organisatie‘.

1. Evalueer regelmatig

De eerste in een rij van 10, tips voor een goed BHV team: durf te leren door te evalueren! Door na een oefening (hoe klein ook), onterechte alarmen en daadwerkelijke incidenten te evalueren kun je er samen voor zorgen dat je jouw hulpverlening kan verbeteren. Bij incidenten, oefeningen, onechte alarmen en bijvoorbeeld tijdens overleggen en voer verbeteringen door.

2. Leer van anderen

Iedere organisatie moet op ieder zijn eigen manier de bedrijfshulpverlening op orde hebben. Kijk om je heen hoe anderen het georganiseerd hebben kijk wat je van anderen kunt leren, laat je inspireren en pas het toe op jouw werkomgeving. Leer van en met elkaar, deel informatie, kennis en ervaringen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden! Maak juist gebruik van de kennis en ervaringen van anderen.

3. Gebruik ongewenste of valse alarmen voor een oefening

Maak van de nood een deugd en kijk of, en hoe mensen reageren op een vals alarm.

4. Geef iedereen een taak, ook medewerkers die geen BHV’er of hulpverlener zijn

Heb je meer handen nodig, dan dat je BHV’ers hebt? Betrek je niet-BHV-collega’s er bij door hen bijvoorbeeld verkeer te laten omleiden of mensen bij elkaar te laten blijven. Of gebruik de taakkaarten.

5. Zoek een kartrekker in de organisatie die met inzet en enthousiasme wil starten

Een goed begin is het halve werk, evenals een goed en enthousiast hoofd BHV.

6. Integreer interne hulpverlening in taken of rollen binnen de organisatie

Hoe? Door een collega van de afdeling facilitaire zaken betrekken bij de BHV; hij of zij weet over het algemeen meer van het gebouw dan iemand van de afdeling finance. Betrek je HRM collega voor de (psychologische) nazorg en het inventariseren van risico’s met risico-inventarisatie en evaluatie. Vraag de BHV’er die werkzaam is voor de financiële administratie, om een begroting voor de opleidingen voor komend jaar op te stellen.  De secretaresse die de BHV bijeenkomsten plant en dit onderwerp ook laat vallen bij de directie. Handig om breed draagvlak te creëren, (en) gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van collega’s.

7. Begin de interne hulpverlening klein en bouw van hieruit langzaam op, op basis van positieve ervaringen

Uit het niets een fantastische bedrijfshulpverleningsorganisatie de grond uit stampen is maar weinigen gegund. Door te hoog inzetten, vraag je om problemen. Het zelfvertrouwen van de (met name beginnende) BHV’ers kan plotsklaps verdwijnen en dan ben je verder van huis. Geef het tijd maar stel van te voren wel een heldere en reële planning op.

8. Waardeer en beloon mensen die zich inzetten voor interne hulpverlening.

Wil je met het BHV team oefenen en zit je daardoor met een probleem van de bezetting van de receptie, facilitaire afdeling of welk organisatiedeel dan ook? Geef collega’s die je uit de brand willen helpen door een uurtje de gastenontvangst over te nemen of de telefoon beantwoorden een schouderklopje en compliment, of een bedankje in de vorm van een handgeschreven kaart met een chocoladereep. BHV’er die tijdens een oefening of een echte calamiteit zich hebben ingezet kunnen dat ook zeker waarderen!

9. Denk in scenario’s

Kijk niet alleen naar wat er al is gebeurd, maar ook naar wat nog kan komen. Staat er een klantendag op de jaarplanning? Een verhuizing of verbouwing? Ideaal om dit als inspiratie te gebruiken om je BHV beter in te richten en taken beter op elkaar af te stemmen.

10. Bedrijfshulpverlening hoeft niet duur of complex te zijn

Wees creatief en stem het af op jouw situatie. Laat gebrek aan geld nooit een belemmering zijn! En wees creatief in het zoeken van oplossingen. Bandagemateriaal dat niet meer steriel is kun je prima gebruiken om te oefenen. Een brandblusser die verlopen is, kun je nog wel als relikwie gebruiken bij een oefening. Koop samen met andere huurders of bedrijven een training of oefening in, dat kan erg schelen!

Heb jij nog tips voor een goed BHV team?

 

Lees ook