Een calamiteit kan reden zijn om het pand te gaan ontruimen. Voor organisaties met heel bedrijfskritische processen zoals een ziekenhuis of heel grote, hoge en/of complexe gebouwen kan ontruimen in fasen slimmer zijn. Hierbij ga je in drie stappen het gebouw ontruimen.

Ontruimen in fasen: 1. horizontaal ontruimen

In eerste instantie zal je bij de aanvang van een calamiteit beginnen met horizontaal ontruimen. Dit houdt in dat je de mensen op het bedreigde bouwdeel verplaatst naar een naast gelegen bouwdeel, trappenhuis of naar de eerstvolgende brandwerende scheiding c.q. het naastgelegen rook-/brand-compartiment.

Samengevat:

  • Ontruim eerst, indien mogelijk, de ruimte waar calamiteit (bijv. brand) is begonnen en
  • Sluit deze ruimte (figuur 1, nr. 1).
  • Ontruim de tegenoverliggende ruimte (figuur 1, nr. 2).
  • Evacueer de ruimten links en rechts van de brand (figuur 1, nr. 3).
  • Ontruim de overige ruimten (figuur 1, nr. 4, 5 en 6).
  • Breng de personen in veiligheid tot achter de eerste rook- en brandwerende deuren en/of scheidingen of naar de in het ontruimingsplan voor de afdeling genoemde verzamelplaats.

horizontale ontruiming Marieka Baars

Ontruimen in fasen: 2 verticale ontruiming

Wanneer de calamiteit zich dreigt uit te breiden waardoor dit ook een effect heeft op de hoger gelegen etages, ga je verder met de volgende fase, de verticale ontruiming. Je gaat pas over op verticaal ontruimen nadat de horizontale ontruimd is. Je begint bij de bovengelegen verdieping en pas daarna de etage onder de calamiteitenetage.

vertikale ontruiming Marieka Baars

Ontruimen in fasen: 3 algehele ontruiming

Ondanks een horizontale en verticale ontruiming, kan er reden zijn om over te gaan tot een algehele ontruiming. Zie onderstaande tekening.

algehele ontruiming Marieka Baars

Verzamelplaatsen

Bij een horizontale ontruiming, breng je mensen in veiligheid door hen naar eerste verzamelplaats direct achter de  eerste brandwerende deuren te brengen. De verzamelplaats bij een verticale ontruiming zal naar verwachting op een centrale plaats op de verbindingsgangen zijn. Pas bij een algehele ontruiming ga je iedereen naar de verzamelplaats buiten brengen.

Ontruiming bij een bommelding

Wanneer je gaat ontruimen na een bommelding, dan verloopt het proces van een ontruiming doorgaans wat anders bij een brand(melding). Bij een bommelding vraag je de aanwezigen wél hun persoonlijke bezitting mee te nemen. Ook is het belangrijk om ramen en deuren te openen om zo de schade van een drukgolf te verminderen. Daarnaast begin je bij een algehele ontruiming met een bommelding als aanleiding, vanaf de hoogste etage.

Beetje bij beetje

Voorkom paniek en opstoppingen in de gangen en trappenhuis. Ga daarom gestructureerd ontruimen in fasen. Ga pas naar de volgende fase, als de vorige fase afgerond is.

 

Dit artikel kan affiliatelinks bevatten.