Ga je in geval van een calamiteit ontruimen? En zo ja, doe je dat per etage, bouwdeel, of geheel? Dit is het onderwerp van dit artikel uit de reeks ‘BHV’er, ken het gebouw (en de omgeving) waar je werkt!’. Deze keer over het ontruimen van een gebouw.

Fasen van ontruimen

Er zijn verschillende fasen van ontruimen te onderscheiden, namelijk:

 • fase 0: geen ontruiming
  De calamiteit die zich voor doet is van dusdanig kleine aard dat de BHV en de brandweer de situatie snel onder controle hebben. Ontruimen is dan niet nodig.
 • fase 1: horizontale ontruiming
  De situatie vraagt om versterking en je gaat de etage (horizontaal) ontruimen.
  horizontale ontruiming
 • fase 2: verticale ontruiming
  Wanneer je de boven- en ondergelegen bouwlagen ook moet ontruimen, dan doe je een verticale ontruiming.
  vertikale ontruiming Marieka Baars
 • fase 3: algehele ontruiming
  Het hele gebouw zal moeten worden ontruimd.
  algehele ontruiming Marieka Baars

Of je nu een gedeeltelijke of totale ontruiming doet, de BHV’ers hebben hier een belangrijke rol in.

Ontruimen of evacueren

Even voor de duidelijkheid: ontruimen is wat anders dan evacueren! Ontruimen heeft met name betrekking op de aanwezige mensen in gebouwen en eventueel de directe omgeving. Wanneer je gaat evacueren, dan ga je een grootschalige ontruiming van een gebied doen zoals bij een overstroming of natuurbrand. Waar bij een ontruiming, in een gebouw, sprake is van een acute dreiging, zie je bij een evacuatie, van een gebied, al enige tijd de dreiging aankomen.

Vluchtwegen

De campagne ‘Volg de pijlen’ van NVFN heeft als doel om gebouwgebruikers te laten nadenken over hoe zij in het pand kunnen ontvluchten wanneer de situatie daar om vraagt. Gebleken is namelijk dat de meeste mensen dezelfde weg naar buiten nemen als dat zij binnen zijn gekomen. Omdat ze andere wegen zoals via het trappenhuis, niet goed genoeg kennen grijpen ze in dergelijke situaties terug op de vertrouwde route. Door andere gebouwgebruikers bekend te maken met andere routes, is het pand sneller te ontruimen.

Als BHV kun je afspreken om maandelijks de vluchtroutes te controleren of deze goed toegankelijk zijn. Zijn de vluchtwegen voldoende verlicht en duidelijk aangegeven met vluchtwegaanduidingen? Kunnen de deuren zonder sleutel worden geopend?

Oefenen

Het oefenen van een ontruiming kun je op meer manieren dan dan de slow-whoop af laten gaan en iedereen naar buiten te sturen. Zeker als jij of de BHV’ers nog weinig ervaring hebben, zou je dit aan de hand van scenario’s met een table top opdracht kunnen oefenen door met kaartjes of legopoppetjes. Ook kun je de plattegronden in een 3D simulatie zetten en gebruiken om virtueel rond te lopen in het pand.

Verzamelplaats

Al in het eerste deel van deze reeks, schreef ik over de verzamelplaats. Waar bevindt die zich en wat het alternatief als de verzamelplaats bij nader inzien niet (meer) veilig is?

 

Deel 1: BHV op locatie: ken het gebouw waar je werkt

Deel 2: Het gebouw waar de BHV’er werkzaam is

Deel 3: Blusmiddelen

Deel 4: Over de brandmeldinstallatie

Deel 6: Over de BHV-organisatie

 

Dit artikel kan affiliatelinks bevatten.