Ieder jaar hebben veel mensen ze weer: goede voornemens. In maar liefst 95% van de gevallen blijven die slechts beperkt tot goede intenties. Wil jij dit jaar écht jouw ambities op het gebied van bedrijfshulpverlening realiseren? Dan helpt het opstellen van een reëel jaarplan je hierbij. Heb je inmiddels je ideeën helder maar nog geen planning? Dan kom je met dit artikel weer een stap verder!

Goede voornemens realiseren door rapporteren

Het succes van een bekend afvalprogramma waarbij aan elk voedingsmiddel een aantal punten is toegekend, zit met name in de wekelijkse weegsessies. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang besproken. Ook kunnen ‘lotgenoten’ elkaar tips en trucs geven. Naast het sociale aspect, werkt het afleggen van verantwoording als een stok achter de deur die veel mensen nodig hebben. Dat is bij het uitvoeren van een jaarplan niet anders. Door minimaal één keer per twee maanden de voortgang te bespreken kun je op tijd bijsturen, zowel de wederzijdse verwachtingen als de resultaten.

Sla piketpaaltjes

Met FUZZY doelstellingen en een goede planning, kun je duidelijke tussentijdse doelen stellen. Communiceer jouw doelen breder dan je eigen BHV team. Zo maak je BHV binnen jouw organisatie zichtbaarder. Bijvoorbeeld dat een paar keer per jaar het onderwerp als agendapunt op te nemen tijdens het teamoverleg. Ook kun je er voor kiezen om een intranetpagina aan te maken en deze regelmatig te actualiseren. Dit verlaagt de drempel voor collega’s om het gesprek met jouw aan te gaan over dit onderwerp.

Realiseren van goede voornemens door visualiseren

Een jaarplan van 10 pagina’s exclusief bijlagen verdwijnt bij veel mensen in een lade. Maak daarom je doelen en goede voornemens visueel. Een van de manieren hiervoor is door het plan op maximaal 1 pagina te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de vorm van een BHV activiteitenkalender. Door samen met de andere BHV teamleden het jaarplan te maken, creëer je draagvlak. Daarnaast kunnen mensen uit verschillende disciplines of afdelingen elkaar beter aanvullen. Organiseer een brainstormsessie voor het BHV-team. Vraag iedere BHV’er om op zelfklevende notitieblaadjes aan te geven wat zij wil doen, kan bijdragen en belangrijk vindt om de bedrijfshulpverlening binnen de organisatie te verbeteren. Groepeer vervolgens alle suggesties en kijk of er overlap is. Maak de activiteiten zo concreet mogelijk en delegeer 3 tot 5 taken bij één persoon. Meer taken heeft simpelweg geen zin omdat het dan veel moeilijker is om de onderlinge prioritering te zien. De toebedeelde taken worden dan al snel ervaren als minder belangrijk omdat het slechts één van de vele taken zijn.

(Jaar)Plan ze!

 


 

Goede voornemens voor de BHV realiseren door te rapporteren Maak een jaarplanning voor de BHV-organisatie Realiseren van goede voornemens door visualiseren Tips voor het bereiken van je goede BHV-doelen