Tegen het eind van december zijn er weer terugblikken en lijstjes met de hoogtepunten van het afgelopen jaar. De komende weken zul je op deze site bijna elke werkdag een terugblik vinden van de verschenen artikelen over BHV van het afgelopen jaar. Als eerste in deze reeks, de terugblik op januari 2016.

Begin dit jaar kwam meteen in de tweede week van de maand een bericht in het nieuws over het falen van AED’s. Dit werd veroorzaakt  door slecht AED onderhoud.

Enerzijds omdat inkopers zich niet realiseerden dat dit noodzakelijk is en anderzijds omdat ze denken dat ze het goed geregeld hebben wanneer ze überhaupt een defibrillator hebben hangen. Erg pijnlijk om tijdens een inzet er achter te komen dat de batterij leeg is of de pads uitgedroogd zijn.

Daarnaast een artikel over het organiseren van de BHV in de gevangenis. Een heel andere omgeving dan een regulier kantoorgebouw!

Je redt geen leven met een AED. Met goed AED onderhoud wel

Het is de waarheid als een koe: je redt geen leven met een AED. Zeker niet als je het apparaat na aanschaf niet meer onderhoudt. Met het kopen van een defibrillator heb je een goed begin gemaakt maar je hebt méér nodig dan dat. Al in 2012 publiceerde de inspectie voor de gezondheidszorg een brief dat zij signalen kregen dat steeds vaker AED’s dienst weigerden omdat er slecht AED onderhoud aan wordt gepleegd. Afgelopen weekend werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat veel AED’s niet betrouwbaar zijn. Voorkom slecht AED onderhoud maar wat kost dus nu eigenlijk?

Bedrijfshulpverlening in de gevangenis: voor BHV in de bajes moet je flink aan de bak

Elke werkgever moet voor iedere medewerker in elke werkomgeving de bedrijfshulpverlening goed geregeld hebben. Maar hoe regel je de bedrijfshulpverlening in de gevangenis ? Voor detineerden is het hun woonruimte, voor medewerkers een werkplek. En dan heb je natuurlijk te maken met de vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat vraagt om een andere manier van denken waarbij veiligheid en beveiliging soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarnaast kun je ook gedetineerden hebben (afhankelijk van de locatie c.q. doelgroep) die een geestelijke stoornis hebben en daardoor onberekenbaar zijn. Zij vormen een extra risico voor zichzelf en voor anderen. Dit ligt een extra druk op de medewerkers.