Bedrijven die willen starten met BHV, beginnen vaak bij de finish; het opleiden van BHV’ers. Dit is in veel gevallen pas de laatste stap bij het organiseren van de interne noodorganisatie. Er gaat een heel traject van voorbereiding aan vooraf . Met onderstaand stappenplan kun je starten met BHV en ben jij er klaar voor!

BHV voor elk moment van de dag

Een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie is voor ieder moment van de dag en voor iedereen in én om het gebouw. Van de receptioniste tot aan de directeur. Van de schoonmaker die vóór openingstijd zorgt voor schone werkplekken tot aan de liftmonteur die alleen werkt in een besloten ruimte. Maar óók voor bezoekers, vrijwilligers, uitzendkrachten en stagiaires. Dus van vroeg in ochtend tot laat op de avond. En tijdens drukke én rustige momenten in het jaar.

Starten met BHV is beginnen met de risico’s

Om de eerste stap te zetten, begin je met het inventariseren van de risico’s waar de aanwezigen in het algemeen en BHV’ers in het bijzonder, mee te maken hebben. De risico-inventarisatie – en evaluatie (RI&E) is bedoeld om dit vast te leggen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun bevindingen laten toetsen. Daarnaast zijn door een aantal brancheorganisaties eigen RI&E instrumenten ontwikkeld waarbij de meest voorkomende risico’s in die branche aan bod komen. Naast de verplichting om een RI&E minimaal 1x per 5 jaar uit te voeren, is het noodzakelijk dat deze te allen tijde actueel is. Veranderende arbeidsomstandigheden of nieuwe wetgeving zijn redenen voor een update van de RI&E.

(Rest)risico van het vak

Met alle beste wil van wereld is het simpelweg niet mogelijk om een incident of calamiteit te voorkomen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En het moet ook een werkbare situatie blijven. Ondanks allerlei maatregelen kun je niet uitsluiten dat iemand uitglijdt, valt of zich snijdt. Als liftmonteur werk je vaak alleen in besloten ruimtes, (veel) glazenwassers werken op hoogte en een cipier werkt met mensen die gevaarlijk gedrag kunnen vertonen.

(On)veiligheid kent een prijs

Het is lastig om een goede balans te vinden tussen veiligheid en de praktijk. En wat je ook kiest, er hangt altijd een prijskaartje aan. Hoeveel wil je investeren in maatregelen voor risico’s die wellicht nagenoeg nooit zullen plaatsvinden? In een praktisch beleidsdocument is het zaak om te bepalen wat je wel en niet acceptabel vindt. De praktijk zal uitwijzen of je een goede beslissing hebt genomen.

Vastleggen van veiligheid

Je bent nog één stap verwijderd van het opleiden en trainingen van de BHV’ers! Als eerst zul je de gemaakte afspraken vastleggen in verschillende plannen zoals een bedrijfsnoodplan, continuïteitsplan en ontruimingsplan. Zaak is dat alle plannen die met veiligheid te maken hebben, goed op elkaar afgestemd zijn. Door het opstellen van procedures maak je de processen inzichtelijk. Ook is een opleidingsplan onderdeel van het plan om te bepalen over welke kennis en vaardigheden de BHV’ers dienen te beschikken.

Go to the start, get set…!

En nu kun je pas écht starten met BHV!