Na het verschijnen van de nieuwe NEN 8112, heb ik de verschillen tussen de oude en nieuwe NEN 8112 in een overzicht gezet. Daar sprak ik met name over de verandering van de insteek. Ging het in de 2010-versie meer over arbo en werden termen gebruikt zoals risico-inventarisatie en -evaluatie, nu is dat anders. Nu ga je zelf de risico’s benoemen en scoren. Het gaat nu meer in de richting van risicomanagement en bedrijfscontinuïteit met een vleugje crisismanagement. Dat zal voor veel bedrijven aan zowel de gebruikerskant als de adviseurszijde, een flinke aanpassing vragen.

BNO ontwerptool

Ook kun je nu naast de aanschaf van de NEN 8112, ook apart toegang krijgen tot de BNO ontwerptool. Dit is een onlineomgeving waar je verschillende vragen en opdrachten krijgt. Er zijn verschillende ondersteunende documenten toegevoegd aan de toelichtingspagina. Voor mensen die denken met deze BNO ontwerptool ‘even’ de boel te organiseren, die komen bedrogen uit. Ja, er zijn verschillende vragen en middelen die je op weg kunnen helpen. Nee, ik zie maar weinig bedrijven voor me die dit oppakken. Ik voorzie dat ze met een goed initiatief beginnen dat halverwege strand omdat ze niet verder komen.

Verschillen tussen de oude en nieuwe NEN 8112 op een rij

Omdat het artikel zo ontzettend lang was geworden heb ik het overzicht met de gebruikte definities die verschillen tussen de oude en nieuwe NEN 8112 voor je bij elkaar gezet. Dit overzicht heb ik hieronder toegevoegd.

 

NEN norm 8112:2017 8112:2010 4000:2008
Voorzijde NEN 8112:2017 voorzijde NEN8112:2010 voorzijde NEN4000:2008 voorzijde
Vervangt
 • NEN8112:2010
 • Ontw.NEN 8112:2014
 • NEN 4000:2008
 • NTA 8112-1:2002
 • NTA 8112-2:2002
 • NTA 8112-3:2003
 • NTA 8112-4:2004
 • NTA 8112-5:2005
 • NTA 8112-6:2007
 • NEN 8112:2009 Ontw.
 • NEN 4000:2006;
 • NEN 4000:2008 Ontw.
Publicatiedatum      2017-01 2010-05 2008-10
Aantal pagina’s

Effectief*

38

13

13

4

23

12

Aanschafkosten € 48,20 € 31,80 € 31,80
Status definitief ingetrokken ingetrokken
Inclusief NEN 1414
26 aanvullende documenten

* Effectief, d.w.z.: zonder voorblad, inhoudsopgave, voorwoord, literatuuroverzicht en bijlagen

 Aanvulling op de aanschafkosten

De nieuwe NEN 8112 is als document te koop voor € 48,20. Je kunt op dit moment ook een proefabonnement aangaan voor € 50,- exclusief btw waarbij je toegang krijgt tot de BNO tool. Na drie maanden moet je beslissen of je dit abonnement omzet in een jaarabonnement. De kosten van dit jaarabonnement op de BNO tool zijn vanaf € 325,- exclusief btw per jaar. Zelf heb ik gekozen voor het proefabonnement en kon ik naast de tijdelijke toegang tot de BNO tool, ook de nieuwe NEN 8112 als document downloaden.

Gebruikte termen en definities

Logischerwijs kan ik niet de verschillende termen en definities 1-op-1 overnemen uit de drie NEN normen. #auteursrecht. Wat ik wel heb ik gedaan is per NEN benoemd of de term of definitie beschreven is. Voor de daadwerkelijke beschrijving zul je zelf de NEN norm moeten aanschaffen of op een andere manier aan zien te komen. Wel heb ik hier en daar aangegeven wat er veranderd is.


termen en definities 8112:2017 8112:2010 4000:2008
Aanrijtijd
Ambitieniveau
Bedrijfscontinuïteit
Bedrijfsnoodorganisatie    
Bedrijfsnoodplan toelichting: werd in de verouderde versie de term bedrijfsnoodplan gebruikt als synoniem voor een BHV-plan, ontruimingsplan, calamiteitenplan, nu is er een nieuwe beschrijving van gegeven.
BHV
bedrijfshulpverlening
toelichting: werd in eerdere versies verwezen naar artikel 15 in de arbowet, deze verwijzing is in de 2017 versie verwijderd.
Bedrijfshulpverlener toelichting: zelfde beschrijving zoals in de NEN4000:2008 aangehouden
BHV-organisatie toelichting: zelfde beschrijving zoals in de NEN4000:2008 aangehouden
bouwkundige,
installatietechnische en organisatorische component
BIO
Calamiteit
Communicatieplan toelichting: zelfde beschrijving zoals in de NEN4000:2008 aangehouden
Gebouw
Gefaseerde
ontruiming
 toelichting: opgenomen in paragraaf 4.4
Gelijkwaardigheid
Incident

toelichting: in oudere versies werd expliciet benoemd dat de BHV-organisatie werd ingezet om de schade te beperken

Ligging
Ontruiming
Ontruimingsplan
Ontruimingsplattegrond  
Opkomsttijd

toelichting: uitgebreidere toelichting waaruit de opkomsttijd bestaat

Preventieve
maatregel
Risico
Risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E)
toelichting: wordt
niet genoemd, wel risico-analyse
Risicoanalyse
Uitruktijd
Verblijfplaats
Verzamelplaats
Verzamelgebouw
Restrisico
Preventieve
maatregel
Zelfredzaamheid. toelichting: wel wordt verminderde mobiliteit
van personen
benoemd.
 
 BHV-plan
Maatgevende
factoren
Maatgevend
scenario
     

Verschillen tussen de oude en nieuwe NEN 8112 in de gebruikte bronnen

Het is logisch dat er gebruikt is gemaakt van verschillende andere NEN normen. De normen moeten wel op elkaar aansluiten en zeker niet tegenspreken. Ik heb de gebruikte bronnen hieronder beschreven.

NEN 8112:2017 8112:2010 4000:2008
NEN 1414
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en
aanvalsplattegronden
NEN 1594
Droge blusleidingen in en aan gebouwen
+C2 2006 2006
NEN 2535
Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
+C1 2009 (met wijzigingsblad A1:2002) 1996 (met wijzigingsblad A1:2002)
NEN 2559
Onderhoud van draagbare blustoestellen

 

2001 (met wijzigingsblad A1:2004) 2001 (met wijzigingsblad A1:2004)
NEN 2575:reeks
Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

 

2004 (met correctieblad C1:2006) 2004 (met correctieblad C1:2006)
NEN 2654
Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
– Deel 1: Brandmeldinstallaties
– Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
– Deel 3: Rookbeheersingssystemen

Deel 1: 2015
Deel 2: 2004
Deel 3: 2012

Deel 1: 2002
Deel 2: 2004
Deel 3: 2006
Deel 1: 2002
Deel 2: 2004
Deel 3: 2006
NEN 2659
Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

 

 

2003 (met correctieblad C1:2005), 2003 (met correctieblad C1:2005),
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

2004 2004
NEN 4001
Brandbeveiliging – Projectering van draagbare en verrijdbare
blustoestellen
+C1 2006 2006
NEN 6088:2002
Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6089+C1
Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
+C1 2009 (3e Ontw.) 2005 (2e Ontw.),
NTA 8009
Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die
ziekenhuiszorg verlenen
NTA 8020-30
Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten
NTA 8050
Leidraad voor de totstandkoming van arbocatalogi

2007 2007
NTA
8620
Specificatie van een  veiligheidsmanagementsysteem voor risico’s van zware ongevallen


2006
NEN-EN 671-3
Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang
+C11 2009 2000
NEN-EN 1838 (en)
Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

1999 1999
NEN-EN 50172
Emergency escape lighting systems
NEN-EN-ISO 7010
Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs
NEN-EN-ISO 9001
Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen
NEN-EN-ISO 12100
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie
NEN-EN-ISO 13849-1 (en)
Veiligheid van machines – Veiligheidsgerelateerde delen van
besturingssystemen – Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp
NEN-EN-ISO 14001
Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik
2015
2004
NEN-EN-ISO/IEC 17024:2003
Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor instellingen die persoonscertificatie uitvoeren
OHSAS 18001:2007
Arbomanagementsystemen – Specificatie
OHSAS 18002:2009
Toelichting op OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Specificatie
NEN-EN-ISO 19011
Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen
2011
2002
NEN-EN-ISO 22301
Maatschappelijke veiligheid – Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business
continuity management systems) – Eisen
NEN-EN-ISO/IEC 17024
Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons
NEN-ISO 31000
Risicomanagement – Principes en richtlijnen
NEN-ISO/IEC 27005
Information technology – Security techniques – Information security risk management
NEN-ISO/IEC 31010
Risk management – Risk assessment techniques
OHSAS 18001
Arbomanagementsystemen – Eisen
Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, AI-10,
Sdu, 4e druk 2011, Vorm, J. van der, en Gallis, R.,

Ik hoop dat je vindt dat ik de verschillen tussen de oude en nieuwe NEN 8112 zo duidelijk mogelijk voor je heb kunnen maken.
Heb je aanvullingen of opmerkingen hierop, dan hoor ik graag van je! Laat een reactie achter en neem zo spoedig mogelijk contact je op!