De afdeling HRM ‘beheert’ het kostbaarste kapitaal van een organisatie: de medewerkers. Het vinden van de juiste mensen voor de juiste taak is één van hun taken. Daarnaast zijn zij doorgaans de afdeling die de opleidingsbudgetten beheren zodat medewerkers hun waarde blijven behouden. En ze houden zich bezig met arbo, want vaak is één van de medewerkers van deze afdeling opgeleid tot preventiemedewerker. Ondanks dat ‘bedrijfshulpverlening’ uit de Arbowet komt, lijkt dit toch vaak een ‘feestje’ van facilitaire zaken, of de coördinator of het hoofd BHV te zijn. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De rol van HRM bij BHV is groter dan zij zich vaak (willen?) bewust zijn.

Hulpverlening voor het hele bedrijf

De waarde van stafafdelingen zoals finance, HRM en facilitaire zaken is dat zij het primaire (bedrijfs)proces ondersteunen. Dat is bij BHV niet anders. Niet voor niets staat de afkorting ‘BHV’ voor bedrijfshulpverlening. Precies, hulpverlening voor het BEDRIJF. Voor iedereen die binnen de organisatie werkzaam is. Vaak krijgt de coördinator of het hoofd BHV bij een verzoek om hulp de reactie, “maar jij bent toch verantwoordelijk voor de BHV?”. Een “nette” manier om te zeggen dat hij of zij het maar zelf moet uitzoeken.

De rol van HRM bij BHV

Zolang BHV niet een aparte afdeling met voldoende bezetting is, zul je met andere (staf)afdelingen moeten samenwerken. Dat houdt in dat HRM haar verantwoordelijkheid moet nemen. Een voorbeeld dat ik vaker ben tegengekomen, is dat HRM de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren, bij de BHV legt. Aanleiding kan zijn dat het hoofd BHV vraagt om een actuele RI&E en dat die er niet blijkt te zijn. Terwijl in het daaruit voorkomende Plan van Aanpak onder het kopje ‘bedrijfshulpverlening’ vaak maar vier vragen staan.

Integrale aanpak vraagt om samenwerkingen

Vergeet ‘zij van de BHV’ en parkeer ‘hullie van HRM’. Ga met elkaar aan de slag want wil je de bedrijfshulpverlening goed organiseren, dan vraagt dat om een integrale aanpak. Van hoog tot laag. Van de linkerzijde tot de rechterkant.

BHV en veiligheid maak je met elkaar en doe je samen!