Als BHV’er ben je opgeleid om te ontruimen, alarmeren en verlenen van eerste hulp. Afhankelijk van de omgeving waar je werkt, kun je te maken krijgen met mensen die suïcidaal zijn. Ik constateer dat bedrijven zich met name op de nazorg richten van een dergelijke situatie. Dat terwijl in bepaalde omstandigheden, bij een aantal organisaties, naar mijn idee zelfmoord als restrisico gezien zou kunnen worden. In dat geval zou je voor de bedrijfshulpverleners (en de andere collega’s) moeten kijken naar hoe je hen kunt trainen om om te gaan in dergelijke moeilijke situaties. In de Linkedin groep BHV trendwatching had ik deze vraag geplaatst en ik kreeg hier verschillende reacties op. In eerste instantie met name gericht op de situatie na de al dan niet geslaagde poging. Maar wat doe je wanneer je als BHV’er geconfronteerd wordt met een persoon die acute hulp nodig heeft en de hulpdiensten nog niet gearriveerd zijn?

Aanleiding van deze vraag

Aanleiding voor deze vraag was dat ik bezig was bij een opdracht waar dergelijke situaties vaker voorkwamen dan branden. De nazorg was qua procedures helder maar de BHV’ers (in dit geval met name de beveiligers) werden niet getraind op deze bijzondere en specifieke situatie. Ik merkte dat er vrijwel geen kennis is op dit onderwerp, al helemaal niet gericht op de BHV.

BHV’er tot de professionele hulpdiensten er zijn

Net als bij een ander soort calamiteit, heb je als bedrijfshulpverlener de taak om de tijd tussen het ontstaan van de situatie tot het moment van het arriveren van de hulpdiensten te overbruggen. Maar wat kun je (beter niet) doen? Spreek je de persoon in kwestie aan en zo ja, hoe dat je dat? Zijn er zaken die wel moet zeggen of juist niet? Probeer je op zo iemand in te praten tot de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn of richt je je op het ontruimen van een gedeelte van het gebouw of terrein? Ik weet het heel eerlijk niet. Ik heb verschillende mensen hierover gesproken en niemand kon mij een antwoord geven. Wel vond ik 113online. Dit is een organisatie die informatie en hulpverlening biedt aan met name mensen met suicidale gedachten. Hun gatekeeperstraining kan wellicht jouw organisatie verder helpen over hoe om te gaan met een acute situatie. Iemand anders die ik sprak had de ervaring dat heel veel zaken in procedures worden vastgelegd, om zo mensen toch een houvast te geven. Maar ook hier weer, met name gericht op de situatie ná de poging.

Weet jij wel hoe je als BHV’er hier mee om zou kunnen gaan?

Is er bij jou in de organisatie een procedure hoe hier mee om te gaan? In mijn zoektocht heb ik deze niet gevonden. Ik hoor graag van je als jij hier een aanvulling op hebt.