Ik hoop dat het je bespaard blijft: brand in jouw pand. Maar ondanks allerlei genomen maatregelen kan het toch gebeuren. En nadat de BHV zijn werk heeft gedaan, de spuitgasten en de salvage specialisten zijn vertrokken, komt al snel de vraag ‘Wie betaalt bij brand?‘. Veel bedrijven hebben een brandverzekering maar die dekt lang niet alles. Maar wanneer blijkt dat een bedrijf het niet zo nauw nam met de brandveiligheid, kan het zijn dat de verzekeraar niets uitbetaald en zelfs een claim neerlegt!

Recht op verhaal

Brandverzekeraars hebben wettelijk het recht om een uitgekeerde schadevergoeding te verhalen op de aansprakelijke schadeveroorzaker. Maar zij maken slecht heel beperkt gebruik van dit recht. Hierdoor worden ondernemers niet gestimuleerd om zich bezig te houden met veiligheid en voorschriften omdat de rekening vaak toch door de verzekeraar betaald wordt. Maar ook in Nederland ontstaat steeds meer een claimcultuur. En de speciale brandregresregeling is alleen van toepassing op verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars die geen lid zijn, buitenlandse verzekeraars of bedrijven die de brandrisico’s in eigen beheer houden, zijn niet gehouden aan de brandregresregeling.

Ondernemen is risico’s nemen

Zo is het ook met verzekeren. Je kunt niet alles verzekeren en dat moet je ook niet willen. Dus zul je moeten proberen om brand te voorkomen. Bijvoorbeeld door iemand binnen het bedrijf hiervoor verantwoordelijk te maken. En ga er vooral niet klakkeloos vanuit dat het uitvoerende bedrijf wel wat wat ze moet en mogen doen. Durf hier kritisch op te zijn! Kijk in overleg of er alternatieven zijn voor de brandgevaarlijke werkzaamheden. En hou, voor zo ver dat mogelijk is, rekening met het voorkomen van brand door niet-brandbare materialen te gebruiken. Huur eventueel tijdens de werkzaamheden een brandwacht in die enerzijds snel kan ingrijpen maar ook de BHV organisatie kan alarmeren op het moment dat het toch uit de hand loopt.

Gebruikte bronnen

  • Whitepaper van Interpolis, voorkom brand bij brandgevaarlijke situaties
  • Verschenen artikel in Facto magazine, nr 3-2014 geschreven door Marko van Leeuwen ‘brand in het pand, wie draait op voor de schade?’
  • http://www.checklistbrand.nl