In 1999 maakte Nederland pas echt kennis met legionella. In dat jaar werd in Bovenkarspel de bloemenshow De Westfriese Flora georganiseerd. Helaas overleden 32 mensen na een bezoek nadat zij waren besmet met legionella. Gelukkig is er in de tussenliggende tijd veel kennis vergaard. Goed legionellabeheer is enorm belangrijk én gezond!

Kosten van goed legionellabeheer

Vanuit kostenbesparing lijkt het beheer van legionella een ver-van-mijn-bed-show. Maar regelmatig zijn er berichten over legionella in het nieuws, uit binnen- en buitenland. Er zijn gecertificeerde bedrijven die de beheersprotocollen tot in de finesse beheersen. Laat goed legionella beheer over aan een gecertificeerd bedrijf.

Verplicht legionellabeheer

Bedrijven en instellingen die voor legionellabestrijding aan de wetgeving dienen te voldoen zijn onder andere :

  • Ziekenhuizen
  • Zorginstellingen
  • Badinrichtingen (zoals zwembaden, sauna’s en bubbelbaden)
  • Gebouwen met logies en verblijfsfuncties (zoals hotels, campings, jachthavens etc.)
  • Truckstops, wegrestaurants en benzinestations met douchefaciliteiten
  • Bed & breakfast accommodaties vanaf 5 slaapplaatsen
  • Gebouwen met een bijzondere verblijf of celfunctie zoals gevangenissen en politiebureaus
  • Opvangcentra voor asielzoekers

Niet verplicht wel zorgplicht

Instellingen en bedrijven die hier niet genoemd zijn maar wel drinkwater leveren aan derden, hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat er deugdelijk drinkwater geleverd dient te worden.

Voor het uitbrengen van deskundige adviezen kun je het best contact opnemen met een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

Alle beheersonderdelen dienen grondig aangepakt en uitgevoerd te worden voor het juiste resultaat. Zoals de aanleg van de installatie, het onderhouden ervan en tenslotte ook het goed beheren van de installatie. Dit vergt enige investering, maar leidt uiteindelijk tot een minder aantal normoverschrijdingen.

Logboek en registratie

Goed opgeleid personeel is van groot belang om de voorgeschreven beheersmaatregelen uit te voeren. Zij dienen optimaal geïnformeerd te worden en kennis van zaken te hebben over beheersprotocollen. Een daarvan is dat er op de locatie een volledig ingevuld logboek aanwezig moet zijn. Een bedrijf dat zich richt op legionellapreventie kan voor iedere organisatie een informatiebijeenkomst organisatie over de gevaren van legionella.

Kies voor het beheer van legionella een betrouwbare partner die weet waar je als organisatie aan moet voldoen en helpt met het beperken van alle risico’s.