Toen het Bouwbesluit veranderde, in 2012, vond een verschuiving plaats in de verantwoordelijkheid naar de gebouweigenaar en -gebruiker. Er waren destijds zo’n 50.000 loze alarmen per jaar en de automatische doormelding naar de brandweer (RAC) verviel voor veel gebouwen. Gewenst effect moest minder loze alarmen zijn.  Een Particuliere Alarmcentrale (PAC) moet eerst de melding verifiëren alvorens de brandweer tot actie kwam. Dat had (en heeft) uiteraard als belangrijk nadeel dat er wanneer er wél een brand is, kostbare tijd wordt verspild met het controleren van de melding. De gevolgschade zal in zo’n geval; ook aanzienlijk groter zijn, zowel qua materieel als immaterieel. Los van de gevolgen voor het gebouw, de omliggende bedrijven en de aanwezige mensen.

Van veel loze meldingen naar minder loze alarmen

Een groot gedeelte van de loze meldingen werd veroorzaakt door bewoners van zorginstelling voor (specialistische) psychische zorg. Dit soort instellingen bieden 24 uur per dag zorg en brandmeldingen gaan zonder tussen komst van een PAC direct door naar de brandweer. Juist deze groep (bewoners/cliënten) overzien door hun psychische problemen niet altijd de gevolgen  van het indrukken van een melder of het negeren van het geldende rookbeleid. Het resetten van de brandmeldcentrale brengt hoge kosten met zich mee. Zonde, zeker nu de beschikbare financiële middelen voor de zorg steeds beperkter worden.

Hogere eisen, hogere kosten?

Door de combinatie van wonen en zorg worden er hoge eisen aan de brandveiligheid gesteld. In een woon-zorg-appartement bevindt zich naast een slaapplek ook een keuken. Wettelijk gezien moet daarom een optische (rook) melder worden geplaatst. Een nadeel van dit type melder is dat deze ook reageert op bijvoorbeeld stoom uit de magnetron. Daarom zou in het keukengedeelte een thermische (temperatuur/hitte) melder beter zijn. Maar dat is vanwege de slaapfunctie weer niet toegestaan.

De oplossing: een drie-in-een-melder

Sinds een tijdje bestaan er ook zogenaamde triple of multi sensormelders die zowel rook, hitte al CO detecteert. Qua aanschaf ligt de prijs wel hoger dan de eenvoudigere melders maar het zorgt wel voor minder loze meldingen en dus minder herstel-kosten. Een business case waarbij er 70% minder loze meldingen zijn, is al een interessante overweging.

Meer informatie over dit onderwerp: