Het dragen van werkschoenen is niet verplicht. De keuze om dergelijke schoenen te moeten dragen ligt bij de werkgever. Wel is aangegeven waar veiligheidsschoenen aan moeten voldoen. Medewerkers die veel met zware spullen werken die kunnen vallen, moeten schoenen met stalen neuzen dragen. Voor hen die veel in een omgeving werken waar wordt gesloopt, bekistingen en ontkistingen van betonwerken worden gemaakt, ijzervlechters en andere mensen die werken op een bouwplaats en waar de kans op verwondingen aan de voet door uitstekende spijkers of puntige voorwerpen aanwezig is, zouden schoenen met een versterkte zool moeten dragen . Maar er zijn meer eisen waar werkschoenen aan moeten voldoen.

Welke schoen past bij welk risico

Welke schoenen gedragen worden is ook erg afhankelijk van de risico inventarisatie- en evaluatie van de werkgever. Tegenwoordig worden bedrijven gestimuleerd om zelf kritisch te kijken naar de aanwezige gevaren en risico’s. Dat is een van de uitgangspunten om te bepalen welke preventiemaatregelen er nodig zijn. Dit om te voorkomen dat er te veel regels ontstaan waardoor het werken nagenoeg onmogelijk werd gemaakt.

Risico’s inventariseren

Voordat je voor werkschoenen kiest moet je als werkgever eerst proberen de risico’s uit te bannen. Dat is niet altijd mogelijk maar dan moet je je in tweede instantie richten op het beperken van de risico’s door middel van maatregelen, methodes of procedures. Als ook dat niet mogelijk is, zoals in de bouw waar je een groter risico hebt dat er ongelukken gebeuren, pas dan mag je kijken naar persoonlijke bescherming middelen, ook wel bekend onder de afkorting PBM’s.

Maar de ene veiligheidsschoen is de andere niet. De lompe dingen van vroeger zijn vervangen voor hippe, gekleurde stoere werkschoenen die bijna niet van normale schoenen te onderscheiden zijn; bijvoorbeeld die van Redbrick. Die lijken bijna niet meer op de ouderwetse veiligheidsschoenen, maar bieden wel de veiligheid er van.

Richtlijnen

Er zijn verschillende richtlijnen voor veiligheidsschoen. Niet elke veiligheidsschoen heeft een stalen neus nodig. Er zijn verschillende categorieën bepaald waarin wordt aangegeven aan welke eisen de schoen moet voldoen. Deze richtlijnen staan beschreven in de  NPR-CEN-ISO/TR 18690:2006, ‘Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel‘. Ook het soort werk bepaald de categorie. In de bouw is het verplicht om schoenen te dragen die voorzien zijn van een S3 codering.

SB klasse

De afkorting SB staat voor ” Safety Base ” oftewel veiligheidsbasis. Veiligheidsschoenen van deze klasse voldoen aan de basis eisen van de EU. Een beschermde neus die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen met een energie tot 200 joule en bovenmateriaal van synthetisch materiaal zijn vereist voor veiligheidsschoenen uit deze normering.

S1 klasse

Naast de basis eisen moeten veiligheidsschoenen van het klasse S1 voorzien zijn van:

  • Een zool die bestand is tegen koolwaterstoffen
  • Antistatische eigenschappen
  • Een gesloten hiel die energie op die plek moet absorberen

S1P klasse

Veiligheidsschoenen die onder de S1P klasse vallen voldoen aan dezelfde eisen als die van S1 klasse. Het verschil is dat deze klasse een extra eigenschap heeft, namelijk de anti-perforatie zool.

S2 klasse

Ook in deze klasse wordt er weer een extra eigenschap toegevoegd. Veiligheidsschoenen uit deze klasse zijn waterdicht door de waterdichte schacht (tot 60 minuten).

S3 klasse

In Nederland zijn veiligheidsschoenen met de S3 klasse verplicht op de bouw. Zorgverzekeraars dekken in Nederland niet de schadekosten wanneer blijkt dat er geen gebruik is gemaakt van veiligheidsschoenen van deze klasse. Wanneer veiligheidsschoenen ook een anti-perforatie zool hebben naast de eisen uit klasse S2 kunnen deze schoenen worden ingedeeld in de S3 klasse.

Symbolen

In de schoenenlaarzen worden symbolen gebruikt die aangeven voor welk gebruik deze geschikt zijn.

P Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 100N).
C Elektrische weerstand geleidend (elektrische weerstand < 100 kOhm).
A Elektrische weerstand antistatisch (elektrische weerstand tussen 0.1 en 1.000 mOhm).
E Energie absorberende hak.
HI Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging in de schoen wordt vertraagd (< 22 ºC).
CI Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen wordt afgeremd (< 10 ºC).
WRU Waterdichte schacht.
HRO Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut.