Brand in een bedrijfspand ontstaat vaak door kortsluiting, onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden en brandstichting. In paar minuten kan een brand zich dusdanig uitbreiden dat de gevolgen al snel niet meer te overzien zijn. Dat blijkt maar 10% van de 380 mkb-ondernemers die zijn ondervraagd in een onderzoek van de Rabobank, zich te realiseren. En dat terwijl maar liefst 50% van de bedrijven die te maken hebben gehad met brand, binnen twee jaar failliet gaan.

Begrip van klanten is tijdelijk

Zeker vaste klanten zullen begrip kunnen opbrengen naar hun leverancier toe die getroffen is door een brand in een bedrijfspand. Maar daar zit wel een beperkte houdbaarheid aan. Terwijl de ondernemer alles op alles zet om het bedrijf weer operationeel te krijgen, zullen klanten op een bepaald moment op zoek gaan naar een alternatief en concurrenten bieden dat maar wat graag aan. De brand in een telefooncentrale van Vodafone in 2012 zorgde er voor dat Vodafone abonnees dagen lang niet tot nauwelijks bereikbaar waren. KPN speelde daar slim op in door hun eigen dienstverlening onder de aandacht te brengen door posters met de tekst “Geen bereik? KPN helpt je uit de brand!“.

Optimistisch of naïef?

De meeste ondernemers beschouwen brand in een bedrijfspand, fraude, aansprakelijk en cybercriminaliteit als de grootste risico’s voor hun bedrijf. Toch zijn ze vaak optimistisch en denken ze dat het bij hen niet zo’n vaart zal lopen. Dit lijkt de reden te zijn dat maar weinig bedrijven hulp inroepen van specialisten bij het beperken van de risico’s. Onder de respondenten bleek dat maar een derde van hen in de afgelopen vijf jaar een specialist heeft ingeschakeld voor het inschatten van de bedrijfsrisico’s. Toch vond maar de helft dit advies van toegevoegde waarde.

Verzekeren versus risico nemen

Veel ondernemers verzekeren zich tegen “bekende risico’s” zoals brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim. Maar voor minder concrete risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door cybercrimininaliteit worden vaak alleen maar preventieve maatregelen getroffen. In plaats van het afsluiten van verzekeringen, zou het bewust analyseren en beheersen van de risico’s de boventoon moeten voeren.

geïnspireerd op het artikel “MKB’ers onderschatten de gevolgen van eenbedrijfsbrand” (verscheen op 20-11-2015, NU.nl)