Als je denkt aan een brandmeldinstallatie, wat zijn dan jouw eerste associaties hiermee? Slow-whoop alarm, sprinklers en zo’n bord met daarop een plattegrond met lampjes? In dit vierde artikel in de reeks ‘BHV’er, ken het gebouw (en de omgeving) waar je werkt!‘ aandacht voor de brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen.

Brandmeldinstallatie

synoptisch bord brandmeld- en alarmeringsvoorzieningenAls je na het lezen van “zo’n bord met daarom een plattegrond met lampjes” niet op het juiste woord kon komen: dit heet een synoptisch tableau of paneel. Het is een bord met een vereenvoudigde weergave van het pand met daarop aangegeven waar een brandmelder is geactiveerd. Zo’n tableau hangt vaak, maar niet altijd, naast de brandmeldcentrale (BMC). Maar het komt ook voor dat de BMC in een technische ruimte hangt. Maar er is meer!

Kom als (hoofd) BHV’er de volgende zaken te weten:

  • waar hangt de brandmeldcentrale, bevindt deze zich in een afgesloten ruimte en hoe krijg je daar toegang toe?
  • zijn er een of meerdere (neven)tableaus in het pand aanwezig?
  • hoe wordt de BMC geactiveerd (automatische melders, handmelders of anders)?
  • welke signaalmogelijkheden en geluidstype geeft het systeem? (attentiesignaal, ontruimingssignaal, ‘einde alarm’-signaal)
  • welke functies vind je er op? Sluiten automatisch de brand- en rookwerende deuren zich? Schakelt de luchtventilatie automatisch uit of moet je deze handmatig uitzetten? Waar bevindt zich die knop en wie kan daar bij?
  • vindt er een automatische doormelding plaats naar de regionale (RAC) of particuliere (PAC) alarmcentrale?
  • wat zijn de afspraken met de alarmcentrale tijdens en buiten openingstijden? Zijn er opvolginstructies beschreven en zijn die nog actueel? Klopt de telefoonlijst met contactpersonen nog wel of zijn telefoonnummers veranderd?

Ontruimingsinstallatie

handbrandmelder brandmeld- en alarmeringsvoorzieningenHet activeren van de brandmeldinstallatie is niet altijd reden om het hele pand te ontruimen. En het ontruimingsalarm de slow-whoop, wordt in werking gesteld door een (rode) handmelder in te drukken.

Procedures

Je kunt nog zulke high-tech brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen hebben, het valt of staat toch bij het opvolgen van de afspraken in de vorm van een procedure.

Zijn de volgende zaken duidelijk?

  • wie waarschuwt er bij een brandalarm en hoe informeer je elkaar? Doe je dit door een piepersysteem (personenzoekinstallatie, of te wel PZI), heeft iedere BHV’er een portofoon tot zijn beschikking of gebruik je een omroepinstallatie? De BHV alarmeren door uitsluitend gebruik te maken van mobiele telefoons zou ik overigens willen afraden. Een stroomstoring of netwerkproblemen maakt je al te snel afhankelijk. Daarnaast is het altijd maar de vraag of het geluid aan staat of je van iedere BHV’er het juiste telefoonnummer hebt. Wel kan je mobiele telefoons gebruiken als aanvullend communicatiemiddel.
  • hoe weet je hoeveel en welke BHV’ers er binnen zijn? Moeten mensen inklokken? Zetten ze hun schuifje met naam van de kolom ‘afwezig’ naar ‘aanwezig’? En hoe ga je daar mee om tijdens pauzes?
  • welke rol heeft de receptie tijdens een alarmering? Leid je hen ook op tot BHV’er of hebben zij alleen een speciale rol tijdens een calamiteit?

Alarmeren van de hulpdiensten

Dat was een stukje over de interne alarmering, maar de alarmering naar buiten toe, de hulpdiensten, is minstens zo belangrijk. Wie belt 112? Wie vangt de brandweer, politie of ambulance op en waar? Hoe zorg je er voor dat het hoofd BHV niet als laatste wordt geïnformeerd?

De wijze van ontruiming staat centraal in het vijfde artikel die volgende week verschijnt!

 

Andere delen uit deze reeks