Project omschrijving

In opdracht van een BHV-opleider die ook advies aanbood, heb ik voor verschillende brandweerkazernes in de veiligheidsregio Zuid-Holland een actueel bedrijfsnoodplan geschreven. Veel van deze brandweerkazernes hadden geen of een sterk verouderd bedrijfsnoodplan. Naast een uitvoerige inventarisatie van de omstandigheden, waar mogelijk aangevuld met een actuele versie van de risico-inventarisatie en -evaluatie, hebben ik ook veel met de verschillende medewerkers gesproken om een zo compleet beeld te krijgen van de situatie al daar.