Project omschrijving

Het cultureel centrum, een van origine door de kerk gefinancierde ontmoetingsplek, werd door heel verschillende huurder gebruikt: van baby’s en peuters bij een kinderdagopvang overdag, een biljartvereniging en bridgeclub voor ouderen in de avond, tot een jongerensoos van de plaatselijke studentenvereniging tot in de vroege uurtjes. De interne veiligheid had nooit echt de aandacht gekregen. ‘Het ging toch goed zo‘, was de gedachte. Nadat het beheer van de locatie was overgenomen door een commerciële partij, werd het inzicht om de interne veiligheid te willen organiseren groter. Het gebouw was met beperkte financiële middelen onderhouden en de gevolgen daarvan waren merkbaar. Wel was een begin gemaakt met het organiseren van de BHV. Het bestuur had niet goed bekend met de geldende wet- en regelgeving en behoefte aan onafhankelijk advies waar ze (grotendeels) zelf mee verder konden.

Bij deze opdrachtgever heb ik een Blik op de BHV uitgevoerd. Tijdens een inventarisatieronde was voldoende tijd om wederzijds vragen te stellen. Mijn bevindingen heb ik uitgewerkt in een heldere en geprioriteerde rapportage. Deze had ik voorzien van situatiefoto’s, verbetersuggesties en adviezen.

De opdrachtgever wilde een onafhankelijk observator tijdens een ontruimingsoefening. De dag en tijdstip van de oefening was voor de gebruikers onbekend. Tijdens een avond waarop veel mensen van verschillende doelgroepen aanwezig waren, werd de slow-whoop geactiveerd. Daarmee werd de ontruiming van het gebouw in gang gezet. Het doel was om een nul-meting op te stellen om vanuit daar te kunnen bepalen op welke manier de BHV-organisatie verbeterd kon worden.