Project omschrijving

Na de verhuizing van een ambachtelijke dagbesteding kon een grotere groep cliënten terecht op de nieuwe locatie. Voor 30 tot 50 personen in de leeftijd van 16 tot 96 jaar zijn dagelijks verschillende activiteiten. Van boetseren tot schilderen, van handwerken tot keramiek.  Ook het sociale aspect en het hebben van een daginvulling is voor deze doelgroep erg belangrijk. De cliënten maken de prachtigste dingen onder begeleiding van zowel medewerkers als enthousiaste vrijwilligers.

Nalezen concept ontruimingsplan

Gezien de groei en de ambities voor de toekomst, was het nu meer dan de hoogste tijd om daadwerkelijk invulling te geven aan de interne noodorganisatie. Eén van de vrijwilligers had een concept ontruimingsplan geschreven. Dit document wilde men laten nalezen door mij zodat ik het plan kon voorzien van vragen, opmerkingen en verbetersuggesties.

Als uitgangspunt hiervoor, houd ik in principe de indeling aan zoals die in de NEN 8112:2017 is beschreven. Toch vind ik deze norm op onderdelen tekort schieten. Om aan de behoefte van deze dagbesteding te voldoen, heb ik het plan op punten aangepast: zowel door delen te herschrijven als zaken toe te voegen.

Kracht van een groot netwerk

Veiligheid is een heel breed onderwerp waarin veel specialisaties zijn. Opdrachtgevers die behoefte hebben aan advies of producten die buiten mijn expertise vallen, breng ik graag in contact met betrouwbare partnerbedrijven.

Mijn netwerk kon de organisatie helpen bij de aanschaf van handblusmiddelen en het onderhoud ervan. Een lokale BHV-opleider heeft de opdracht gekregen om de medewerkers en de vrijwilligers op te leiden tot bedrijfshulpverleners. Ook is er nu een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Om de kosten te beperken, wilde de organisatie zelf verder aan de slag met de openstaande actiepunten die hier uit voort kwamen.

Eindresultaat

In een halve dag heb ik het plan naar een hoger niveau gebracht. Door de aanpassingen duidelijk toe te lichten, kon de schrijver van het document hier zelf mee verder. Daarnaast heeft hij mij veel vragen kunnen stellen zodat ook zijn kennis uitgebreid is. Zeker voor organisaties met een beperkt budget of waar behoefte is aan dergelijke ondersteuning is dit heel goed toepasbaar.

Heb je ook interesse in een het laten nalezen van het huidige ontruimings-, BHV- of bedrijfsnoodplan?