Project omschrijving

Binnen deze financiële instelling werkten circa 200 medewerkers. De aandacht en interesse voor de bedrijfshulpverlening was verslapt. Mensen die BHV’er waren voelden zich niet betrokken en er werd niet tot nauwelijks geoefend. Het organiseren van de bedrijfshulpverlening was beperkt tot het volgen van een opleiding en het beheer van de blus- en eerste hulpmiddelen.

Om de energie binnen de BHV-organisatie weer te laten stromen, heb ik als hoofd BHV het team opnieuw samengesteld. Dat heb ik onder andere gedaan door actief nieuwe bedrijfshulpverleners te werven onder de medewerkers. Ook heb ik beleid opgesteld voor de BHV. Dit gaf voor de gehele organisatie duidelijkheid over wat BHV is en wat het kan opleveren.

Selecteren opleider

Eén van de projecten die ik bij deze opdrachtgever heb opgepakt, is het selecteren van een nieuwe opleider. Belangrijk was om kritisch te zijn op de kosten aangezien een pensioenfonds werkt met het geld van andere mensen. Tegelijkertijd moest de opleider wel passen bij de wensen van de bedrijfshulpverleners. Zij hadden sterke behoefte aan praktijkkennis en een pragmatische aanpak van de materie. Na een selectieproces, was binnen enkele weken de overstap gemaakt. Zowel de basis- als herhalingsopleidingen bedrijfshulpverlener waren voor het hele jaar ingepland. De cursisten waren heel erg enthousiast omdat ik hun wensen serieus had genomen. Zo wilden ze tijdens de opleidingsdagen ook hun kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen door verschillende oefeningen. Door de combinatie van theorie en praktijk goed met de opleider af te stemmen, werd dit voor beiden leuke en leerzame dagen.

‘Door de keuze van nieuwe opleider begon ik mijn taak als bedrijfshulpverlener weer leuk te vinden.’

BHV beleidsplan en beheerplan

Voorafgaand aan het schrijven van een geheel nieuw bedrijfsnoodplan, heb ik een BHV beleidsplan geschreven. Dit om duidelijk te krijgen welke kant we als bedrijfshulpverlening binnen de organisatie op wilden en met welke (financiële) middelen ik dit wilde bereiken. Dit plan is zonder slag of stoot aangenomen. Door het opstellen van het beleidsplan was voor zowel de directie als de bedrijfshulpverleners heel helder wat er van wie werd verwacht. Dit creëerde duidelijkheid en rust. Daarnaast heb ik een BHV beheerplan geschreven, waarin de verschillende taken werden beschreven. Ook het door mij opgestelde OTO-plan (opleidingen, trainen, oefenen) gaf concrete handvatten.

Bedrijfsnoodplan

De implementatie van de het BHV beleidsplan kwam vooral naar voren in het bedrijfsnoodplan. Voorafgaand aan een ingrijpende verbouwing en verhuizing van de organisatie heb ik een vernieuwd bedrijfsnoodplan geschreven. Hierbij heb ik rekening gehouden met de keuze van een ander werkplek- en kantoorconcept. De flexibiliteit van zowel mensen als werktijden en middelen maakte dit tot een ware uitdaging waarbij ik zoveel mogelijk hebben gekeken naar de best haalbare oplossing.