Project omschrijving

Een nieuw gespecialiseerd zelfstandig behandelcentrum vroeg mijn hulp bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening. De organisatie groeide hard en het ontbrak de medewerkers aan voldoende kennis en ervaring om dit goed te kunnen doen. Tijd om zelf het wiel uit te vinden was er niet, gezien de geplande oplevering van het gebouw en ontvangst van de eerste patiënt.

Door een Blik op de BHV te werpen, had de organisatie een goede nul-meting. Mijn bevindingen heb ik uitgewerkt in een duidelijk rapportage waar de medewerkers een vervolg aan konden geven. Als tweede stap organiseerde ik een spannende Kahoot kennisquiz, om de medewerkers nader kennis te laten maken met elkaar en het onderwerp bedrijfshulpverlening. Hierin zaten vragen over veiligheid in het algemeen als BHV op de eigen locatie.

Daarna kon ik aan de slag met het schrijven van het bedrijfsnoodplan. Op de locatie waren CBRN-stoffen aanwezig. Dit vraagt om een andere aanpak door de BHV in het geval zich een calamiteit voordoet. Als basis hiervoor heb ik met enkele medewerkers maatgevende scenario’s opgesteld. Door goede samenwerking met de manager zorg, de facilitair specialisten en de stralingsdeskundige kon ik een passend plan schrijven. Dit heb ik aangevuld met praktische taakkaarten.

Ruim vóór de behandeling van de eerste patiënt, heb ik het bedrijfsnoodplan inclusief de maatgevende scenario’s en taakkaarten opgeleverd.