Project omschrijving

Na de verhuizing naar een nieuw kantoor van een groot internationaal bedrijf in de regio van onze hoofdstad, was er nog geen aangepast bedrijfsnoodplan geschreven. Deze organisatie benaderde mij om samen met hen kritisch te kijken naar de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Daarnaast waren zij op dat moment ook bezig met de implementatie van een nieuw BHV-alarmerings-/oproepsysteem. Dit had uiteraard invloed op de communicatie als bedrijfshulpverleners. Door dit proces duidelijk in beeld te brengen, werd duidelijk welke onderdelen hiervan efficiënter aan te pakken.

Duidelijke actiepunten

Bij veruit de meeste bedrijfsnoodplannen die ik schrijf, vormt een uitgebreide inventarisatieronde de basis van het nieuw te schrijven plan. Hieruit kwamen heel wat actiepunten naar voren. Door situaties zo duidelijk mogelijk te beschrijven en heldere suggesties voor oplossingen te bieden, kon het bedrijf deze grotendeels zelf oppakken. Hierdoor blijft de verantwoordelijkheid bij de degene die hier ook verantwoordelijk voor is.