Project omschrijving

Bij een IT-bedrijf (gespecialiseerd in cybercrime en digitale recherche) dat in korte tijd enorm was gegroeid, was BHV helaas elke keer van het prioriteitenlijstje afgevallen. Er waren wel een aantal mensen tot BHV’er benoemd maar daar was het bij gebleven. De motivatie was ver te zoeken en er was niemand die zich verantwoordelijk hier voor voelde. Geluk bij een ongeluk was dat er zich nog geen incidenten hadden voorgedaan. Hierdoor ontbrak in eerste instantie wel het gevoel van de noodzaak van een goede ingerichte BHV-organisatie.

De beveiligingsmaatregelen op deze locatie waren erg hoog en hadden invloed op de wijze waarop de bedrijfshulpverlening georganiseerd kon worden. Door met de verschillende belanghebbenden om tafel te zitten, kon ik de eisen en wensen inzichtelijk maken. Dit gaf mij duidelijke kaders waarbinnen de BHV geregeld kon worden.

Na het selecteren van een BHV opleider, konden de nieuwe bedrijfshulpverleners op cursus.  Hiervoor heb ik een opleidingsplan geschreven. De reeds aangestelde BHV’ers konden hun kennis en vaardigheden opfrissen door een bijscholingsopleiding. De inkoop van materialen verzorgde ik ook, evenals de communicatie over de bedrijfshulpverlening. Dit deed ik door regelmatig korte artikelen te plaatsen op het intranet.

Omdat er nog geen bedrijfsnoodplan was, heb ik deze voor de locatie geschreven. Hierbij hield ik ook rekening met de andere huurders en gebruikers van het gebouw. Door goed contact op te bouwen en te onderhouden met de verhuurder, kon ik ook hen regelmatig informeren over stand van zaken.