Project omschrijving

Bij een JeugdzorgPlus instelling verblijven circa 150 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18+ met meervoudige complexe gedragsproblemen en psychiatrische problemen in één van de open, besloten of gesloten woonlocaties. Veiligheid was met name gericht op fysieke beveiligingsmaatregelen. Na het uitvoeren van een uitgebreide veiligheidsinventarisatie (Blik op de BHV) heb ik de bevindingen beschreven in een prettig leesbare rapportage, voorzien van foto’s, advies en mogelijke oplossingen.

Als basis voor een goed beleid, heb ik maatgevende scenario’s opgesteld. Deze vormden
een uitgangspunt om taakkaarten voor de medewerkers te schrijven.

Daarnaast heb ik de beschikbare veiligheidsdocumenten herschreven en ze beter op elkaar afgestemd en geactualiseerd. Ook heb ik voor de verschillende zorg- en niet-zorg locaties (verkorte) ontruimingsplannen en veiligheidsinstructiekaarten geschreven.

Om het managementteam te informeren over de stand van zaken, de uitgevoerde werkzaamheden en nog te nemen acties en beslissingen, heb ik een presentatie gegeven hierover.

Periode: 2018/04 – 2019/01