Project omschrijving

Voor een organisatie dat certificaten uitgeeft voor veiligheidsopleidingen is een onafhankelijke beoordeling erg belangrijk. Als zelfstandig BHV-adviseur voer ik in opdracht onaangekondigd een kwaliteitscontrole uit. Dit doe ik bij verschillende type veiligheidsopleidingen en bij uiteenlopende instellingen. Het gaat daarbij niet om de instructeur die voor de groep staat. En ook niet over de inzet van de cursisten. Aan de hand van een lijst met aandachtspunten kijk ik zo objectief mogelijk naar de inhoud van de opleiding. Is er voldoende lesmateriaal aanwezig? Is de groep cursisten niet groter dan volgens de certificering is vastgelegd? Voldoet de ruimte? En natuurlijk welke onderwerpen er behandeld worden.

Mijn bevindingen bespreek ik na afloop van de les met de instructeur. Tijdens dit gesprek komen de verschillende onderdelen voorbij. Vervolgens werk ik de resultaten uit in een rapportage voordat de certificerende organisatie een eindverslag opstelt.