Project omschrijving

Een grote landelijke opleider wilde inschrijven op een aanbesteding. Hij had behoefte aan onafhankelijk advies over zowel de opzet van de aanbesteding zelf, als aanvullende specialistische kennis van bedrijfshulpverlening. Daarnaast had hij meer ervaren met het opleiden van cursisten tot bedrijfshulpverlener, dan het schrijven van een aanbestedingsdocument. Om zijn kansen te vergroten om de aanbesteding gegund te krijgen, had hij mij benaderd voor ondersteuning.

Inkoopervaring

Mijn jarenlange ervaring als facilitair manager en het inkopen van zowel producten en diensten kwam hier goed van pas. Zelf kreeg ik te vaak reacties van bedrijven waar zij met name over zichzelf als organisatie schreven, wie ze waren en welke producten en diensten zij leveren. Zeer zelden werd er aandacht besteed om op welke manier diezelfde producten en diensten voor mij als opdrachtgever/inkoper van meerwaarde waren. Door juist hier op de focussen met de opleider, hebben we helder voorstel kunnen schrijven dat wél aansloot bij de wensen van de inkopende partij. Hierbij hield ik uiteraard rekening met zowel de profilering van de opleider als de potentiële klant.

‘Meedenken in praktische en pragmatische oplossingen, dat is echt typisch Marieka’

Brainstorm

Door te beginnen met een inventariseerde brainstorm, hebben we als eerste de aanbesteding goed geanalyseerd. Wat wil de inkopende partij? Wat zijn de behoeften, eisen en wensen? Dat gaat verder dan alleen de leidraad doornemen. Wat weten we van de klant? Zijn er bijzonderheden die wellicht interessant kunnen zijn? En welke producten en diensten passen daar goed bij die de opleider te bieden heeft. En vooral ook, hoe kun je dit zo goed mogelijk verwoorden op een manier die aanspreekt. De inkoper wil het gevoel hebben dat het voorstel dat voor hem ligt, echt op zijn vraag aansluit.