Project omschrijving

Voor een nieuw museum vroeg de opdrachtgever mijn hulp voor een bedrijfsnoodplan en het organiseren van de BHV. Gezien het korte tijdbestek tot zowel de vergunningaanvraag als opening, was enige haast geboden. Daarnaast was het één van de vele zaken die voordat het museum opengesteld zou worden aan het publiek, opgepakt moesten worden.

Tegengestelde belangen

Een museum heeft te maken met bijzondere beveiligingsomstandigheden door de grote waarde van de kunstschatten. Hierdoor kunnen beveiliging en veiligheid elkaar in de weg komen te staan. Door goed te kijken naar de mogelijkheden, wensen en eisen, heb ik het beste van beiden bij elkaar weten te brengen.

Bedrijfsnoodplan

Uitdagend aan deze opdracht was dat er op het moment van het schrijven van het bedrijfsnoodplan flink werd gebouwd. De museale zalen werden op het moment van schrijven nog ingericht. Ook waren er nog geen mensen voor verschillende functies aangenomen. En dat terwijl zij wel een belangrijke rol in de veiligheid zouden hebben. Op basis van verschillende locatiebezoeken en gesprekken met de security manager heb ik desondanks een uitstekende basis kunnen leggen. Door uitgebreide maatgevende scenario’s op te stellen, heb ik de opdrachtgever er van kunnen overtuigen dat er meer BHV’ers nodig waren dan voorzien. Dit gaf de opdrachtgever duidelijkheid waarop hij de beslissing kon aanpassen.

Kort voor de opening werden de medewerkers aangenomen en werden zij allemaal opgeleid. De opleider heeft het door mij geschreven bedrijfsnoodplan gebruikt om de nieuwe medewerkers op te leiden en wegwijs te maken in het gebouw.

‘Met het bedrijfsnoodplan dat Marieka heeft geschreven was zowel de directie als de brandweer snel akkoord.’

Noodverlichting en blusmiddelen

Een ander punt was dat de opdrachtgever heel specifieke eisen en wensen had met betrekking tot onder andere de noodverlichting en blusmiddelen. Ik heb de wet- en regelgeving naast de verschillende normeringen gelegd om te zien wat verplicht was en waar er ruimte was om van de gebaande paden af te wijken.

Bestellen materialen

Twee dagen voor de opening, bleek dat het bestellen van materialen door de drukte op de achtergrond was geraakt. Ik heb een betrouwbare leverancier uit mijn netwerk benaderd. Zij kon ook op zo’n korte termijn om de benodigde materialen leveren en monteren. Zo kon het museum veilig open voor zowel de eigen medewerkers als het publiek.