Project omschrijving

Een internationale producent van een aandrijvingssystemen had op het terrein een groot, nieuw magazijn en productiehal laten bouwen. Deze waren allebei al enige tijd in bedrijf toen men zich realiseerde dat de BHV-organisatie hier nog niet op aangepast was. Men was wel bezig om een aantal technische voorzieningen op orde te krijgen maar een nieuwe bedrijfsnoodplan stond nog op de actielijst.

Naast een actueel bedrijfsnoodplan heb ik heel aantal BHV-instructiekaarten geschreven. Met deze instructiekaarten zou een ieder binnen de organisatie een ondersteunende rol kunnen vervullen op het moment dat het nodig was.