Project omschrijving

Na een ingrijpende fusie, grote reorganisatie en een verhuizing van een productiebedrijf, sloot de wijze waarop de bedrijfshulpverlening was georganiseerd niet meer goed aan bij de nieuwe situatie. De technisch manager had behoefte aan pragmatisch advies over BHV. Daarnaast wilde hij een nieuw bedrijfsnoodplan dat was geschreven op de nieuwe situatie, rekeninghoudend met de financiële kaders.

Op de locatie waren kantoren, een productiehal, een magazijn en meerdere los- en laad-doks. Voor de productie van het eindproduct werden verschillende chemische stoffen gebruikt. Aangezien het mij aan deze specialistische kennis ontbreekt, heb ik aanvullende kennis hierover ingewonnen door een HVK’er in te huren. Deze persoon heeft zowel de organisatie als mij van de benodigde advies voorzien. Deze informatie heb ik gebruikt om een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan te maken.

Daarnaast heb ik met de coördinator BHV en diens plaatsvervanger een inventaristieronde gemaakt. Al mijn bevindingen en verbetersuggesties heb ik opgeleverd in een geprioriteerde actielijst.