Project omschrijving

Een provinciale archieforganisatie had al enige tijd een verouderd ontruimingsplan liggen. De inhoud klopte voor een deel niet meer, de lay-out en de opbouw van het document stond het hoofd BHV niet aan en er ontbrak een logboek. Ze zag in dat ze destijds een hoop geld had uitgegeven voor een veredelde invuloefening en daar baalde ze flink van. Ze wilde een compleet en nieuw bedrijfsnoodplan dat wél naar haar zin was. Gezien de  hoeveelheid informatie dat al beschikbaar was, koos ze voor een basis bedrijfsnoodplan.

Na de kennismaking maakten we tijdens de eerste van twee afspraken op locatie, een ronde door en om het gebouw. Zo kon ik de benodigde informatie achterhalen. Ook hadden we voldoende tijd om haar vragen over bedrijfshulpverlening te beantwoorden en kon ik advies bieden. Bij deze archieforganisatie waren meerdere depots over verschillende etages verdeeld, ieder met hun eigen mate van toegankelijksautorisatie. Ook werden voor de conservering van verschillende typen archiefstukken chemische stoffen gebruikt. Daarnaast werd incidenteel het gebouw opengesteld voor grote groepen en moest ook voor die momenten de BHV-organisatie duidelijk beschreven en georganiseerd worden.

In het eerste concept dat ik opleverde, had ik per procedure een stroomschema gemaakt. Dit maakte voor de organisatie inzichtelijk wie wat in welke situatie moest doen. Tijdens het bespreken ervan, bleek dat tussen de bedrijfshulpverleners onderling verschillende verwachtingen waren. Was de ene overtuigd dat een ontruiming gefaseerd zou verlopen, zo zeker was de ander dat bij het afgaan van de slow-whoop het hele gebouw ontruimd zou worden. Door dit met elkaar te bespreken, sloegen we met elkaar twee vliegen in één klap.

  • periode: 2019-02 – 2019-07