Project omschrijving

In een gebouw met meer dan 800 gebruikers was een algehele ontruimingsoefening gepland. De coördinator BHV had filmopnamen laten maken, om deze later te kunnen analyseren. Op verschillende plaatsen in en om het gebouw stonden camera’s die de gang van zaken registreerden. De beelden wilde ze gebruiken om te analyseren en om de oefening te evalueren. Daarbij wilde zij niet alleen weten hoe de BHV’ers handelden, ook het gedrag van collega’s wilde zij zichtbaar krijgen. Aangezien dit erg arbeidsintensief werk is en haar beschikbare tijd beperkt was, heb ik dit voor haar kunnen doen. Daarnaast zouden we de ontruimingsoefening bespreken met de ploegleiders. De positieve en verbeterpunten wilde de coördinator BHV in een rapportage opgenomen hebben.

Analyse van de beelden

Samen met een door mij ingehuurde zeer ervaren ontruimingsleider, hebben we het beschikbare filmmateriaal bekeken. Dit gaf ons zeer waardevolle informatie. Collega’s die lopend van de trap nog wilde doorwerken. Mensen die met een groot dienblad met koffie de lift namen. En medewerkers die tegen beter beter in door de (oefen)rook liepen. Onze bevindingen hebben we verwerkt in een actief middagprogramma voor de ploegleiders. Gedurende de bijeenkomst hebben we de opnames bekeken en besproken. Ook hebben we de bevindingen en verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. We hebben de waardevolle informatie kunnen toevoegen aan het eindresultaat: een rapportage met een heldere en concrete geprioriteerde actielijst. Met dit document kon de coördinator BHV samen met haar BHV-team zelf weer nieuwe verbeterslagen maken. Ook kon zij met dit document naar haar leidinggevende toe omdat er concrete vervolgstappen en acties beschreven waren door mij.

Tijd bespaard

De ontruimingsoefening had een heel aantal zaken onder de aandacht gebracht, waar op korte termijn actie op ondernomen moest worden. Het organiseren van een evaluatiebijeenkomst kostte op te veel tijd. Door deze werkzaamheden uit handen te geven, had de coordinator haar handen vrij om andere belangrijke zaken op te pakken. Zo liepen de verschillende processen parallel aan elkaar. In een kort tijdbestek kon veel worden gerealiseerd. Belangrijk aangezien de actualiteit de realiteit kan inhalen. Hierdoor werd ook een duidelijk signaal afgegeven aan de organisatie. Namelijk dat bedrijfshulpverlening als een prioriteit werd gezien. Niet alleen voor de BHV’ers een waardevolle constatering, ook naar de andere collega’s en gebouwgebruikers toe.