Project omschrijving

Bij deze organisatie waren kort geleden de BHV-opleidingen aanbesteed. De implementatie verliep niet zoals gewenst. Dit kwam doordat het hoofd BHV langere tijd uit was gevallen en verschillende projecten op het gebied van veiligheid en BHV parallel liepen. De verantwoordelijke voor de BHV had een dusdanig breed takenpakket waardoor de organisatie van de interne hulpverlening te weinig aandacht kreeg.

Bedrijfsnoodplan volgens de Rijksbrede standaard

Binnen de Rijksoverheid is gekozen voor een bedrijfsnoodplan volgens de Rijksbrede standaard. Dit was echter nog niet in de plannen van de verschillende locaties verwerkt. Ik heb voor deze opdrachtgever een nieuw basisdocument voor het bedrijfsnoodplan geschreven die enerzijds voldeed aan de Rijksbrede standaard, aangevuld met bedrijfsspecifieke risico’s en omstandigheden waar de BHV’ers in de praktijk mee te maken hadden. Hiervoor heb ik op elke locatie een veiligheidsinventarisatie uitgevoerd. Daarnaast heb ik een locatiegebonden opleidings- en oefenplan opgesteld. De voorzieningen van dit onderdeel van de Rijksoverheid liepen uit een van een fysisch en chemisch laboratorium tot een afdeling met uitgebreide technische testfaciliteiten en gewassenobservatie.

Communicatie over bedrijfshulpverlening

Het organiseren van de interne veiligheid kan niet zonder regelmatige en heldere communicatie hierover. Samen met collega’s van de afdeling communicatie hebben we een contentplanning opgesteld voor zowel artikelen op het intranet als wel voor het gebruik van narrowcasting. In de nieuwe sectie van het intranet deelde ik relevante informatie voor de bedrijfshulpverleners van dit deel van de Rijksoverheid. Dit werd erg gewaardeerd gezien de reacties en daaruit voortkomende interactie op het intranet. Ook heb ik van meerdere personen terug gekregen dat ze op deze manier een beter beeld van de BHV binnen de eigen organisatie hadden gekregen. Het wekte hun nieuwsgierigheid en interesse.

Andere reguliere werkzaamheden

Naast de bovenstaande werkzaamheden, heb ik een onderhoudsplanning van de AED’s opgesteld, onderhield ik contact met zowel BHV’ers, coördinatoren BHV en de opleider in verband het opleidingsplan. Ook schreef ik evaluaties van BHV-oefeningen waar zowel de opleider als het BHV-team verbeterpunten uit haalden.

periode: 2017/03 – 2017/12 @ Utrecht en verschillende regiokantoren in het land

Wil je meer weten?

Neem contact met mij om de mogelijkheden te bespreken.

Zo kan ik jouw (BHV) organisatie helpen!