Project omschrijving

Een gerenommeerde universiteit wilde mijn hulp om de bedrijfshulpverleningsorganisatie te verbeteren. Dit ging niet alleen om de gebouwen maar ook op de gehele campus (> 30.000 m2) Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie, voerde ik een uitgebreide inventarisatie uit (blik op de BHV). Tijdens deze ronde bezocht ik samen met mijn contactpersoon (hoofd safety & security) verschillende gebouwen, zoals:

  • universiteitsbibliotheek
  • mensa
  • auditorium
  • studie- en onderzoeksruimten
  • tentamengebouw
  • de campus als geheel

Mijn bevindingen werkte ik uit in een duidelijke en geprioriteerde rapportage. Hierin beschreef ik verschillende situaties en gaf ik advies en antwoord op vragen die tijdens de ronde ter sprake kwamen.

BHV garanderen

Een van de vragen vanuit het bestuur was in hoeverre de BHV-organisatie kon garanderen dat zij ten alle tijden hulp konden verlenen. Hiervoor heb ik voor een aantal medewerkers (w.o. hoofd safety & security en sectorploegleiders) een workshop georganiseerd. Met hun hulp stelde ik maatgevende scenario’s op. Hierbij gingen we uit van realistische maar complexe situaties waar de hulp van de bedrijfshulpverlening ingeroepen zou kunnen worden. Dit bracht onder andere naar voren dat de BHV niet op alle locaties en op elk moment binnen 3 minuten ter plaatse kon zijn. Reden genoeg om kritisch te kijken  naar hoe dit wel bereikt kon worden.

Adviesrapport

Het advies was hier een logisch vervolg op. Hierin gaf ik antwoord op de vraag:

op welke manier kan de universiteit de BHV dusdanig organiseren zodat de veiligheid voor zowel medewerkers als studenten en bezoekers te allen tijde gegarandeerd kan worden?

Hiervoor voerde ik bij drie andere universiteiten aanvullend onderzoek uit. Een van de conclusies was door de spreiding van medewerkers en studenten in de avond- en nachturen te beperken. Door anderzijds het vergroten van de zelfredzaamheid van met name de studenten, kon de druk op de bezetting worden verlaagd. Ter afsluiting stelde ik een implementatieplan op om de geadviseerde verbetering in de praktijk te brengen.

periode: 2018-10 / 2019-05