Project omschrijving

Voor een regionaal ziekenhuis met meer dan 500 bedden heb ik een nieuw bedrijfsnoodplan geschreven. Gedeelten van het ziekenhuis waren in de loop der tijd meerdere malen aan- en verbouwd. Aangevuld met de vele interne verhuizingen, was het bedrijfsnoodplan sterk verouderd. Daarnaast had het bovendien te weinig aansluiting op het ZIROP plan. (ziekenhuis rampen- en opvangplan).

Verkeerde verwachtingen

Het werd mij al snel duidelijk dat de medische staf die verantwoordelijk was voor het ZIROP andere en zelfs verkeerde verwachtingen had van de bedrijfshulpverlening. De frustratie van de aanwezige BHV’ers kon ik duidelijk verwoorden naar zowel de medische staf als de directie. Hierdoor heb ik duidelijkheid naar verschillende partijen kunnen scheppen.

Doordat Marieka goed kon uitleggen wat de taken en verantwoordelijkheden van de BHV binnen ons ziekenhuis waren, konden we duidelijkheid naar iedereen creëren.

Met het opleveren van een actueel bedrijfsnoodplan kon de aanwezige coördinator en hoofd BHV verdere stappen ondernemen om de interne en fysieke veiligheid te vergroten.