Als vervolg op mijn artikel “is een sluitende bezoekersregistratie verplicht?“, heb ik nog een aantal vragen over de arbowet verzameld.

‘Ik moet voor mijn werk persoonlijke beschermmiddelen gebruiken. Zo heb ik een helm, veiligheidsschoenen of gehoorbescherming. Ik vind dit allemaal erg onhandig. Waar in de arbowet staat dat dit verplicht is?’

Nee, de werkgever kan (en zal) jou verplichten om de aangeboden persoonlijke beschermmiddelen te gebruiken. Zie hiervoor artikel 8, lid 3 van de arbowet. Hij is als werkgever aansprakelijk op het moment dat jou toch iets overkomt. Hij is verplicht er op toe te zijn dat dit nageleefd wordt (artikel 8, lid 4 en artikel 11)

‘Wanneer moet je arbeidsongevallen melden?’

Ten eerste, wanneer een arbeidsongeval leidt tot het overlijden van een medewerker, hij of zij een blijvend letsel aan het ongeval over houdt of het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen (artikel 9, lid 1)

Daarnaast moet je als werkgever een lijst met de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen, bijhouden (artikel 9, lid 2)

‘Het BHV plan is klaar, kan ik deze nu direct naar iedereen toesturen?’

Nee, het BHV-plan is niet alleen jouw taak als hoofd BHV. Het is een onderdeel van het grote arbobeleid dat binnen jouw organisatie geldt. In artikel 12, lid 2 staat dat “de werkgever overleg voert met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid betreffen alsmede over de uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt gewisseld.”

‘Wat zijn de verwachtingen als BHV’er volgens de Arbowet’

Als BHV’er ‘verleen je bijstand’ door eerste hulp te verlenen bij ongevallen, beperk en bestrijd je brand, beperk je de gevolgen van ongevallen, alarmeer en evacueer je in noodsituatie alle medewerkers en andere personen in het pand. (zie artikel 15, lid 2)

‘Zo’n BHV opleiding is een beetje brandjes blussen en pleisters plakken. Ik vind zo’n opleiding echt onzin!’

In artikel 15, lid 3 staat dat je als BHV’er een zodanige opleiding en uitrusting moet beschikken zodat je de taken uit lid 2 van artikel 15 kunt uitvoeren. Dus op welke manier jij er voor zorgt dat jouw collega’s worden opgeleid, is geheel vrij. Daarom is het belangrijk dat je een opleiding zelf samenstelt die is afgestemd op de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Dan zie je dat een opleiding zeker geen onzin is maar juist een heel waardevolle manier om voorbereid te zijn.