Van de verzekering moeten we echt die (duurdere) brandwerende deuren hebben‘.
Nee, we mogen geen glasfolie op de ruitjes in de deur hebben, anders krijgen we bij een brand niet uitgekeerd‘.
‘Als BHV’er kan je nooit aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd handelen hoor!’

Een of meerdere van bovenstaande uitspraken je zelf vast ook wel eens gehoord. Vaak tijdens een discussie om iets wel of niet aan te schaffen. En dan is ‘de verzekeraar’ een reden om het dan vooral wel of niet te doen. Maar in hoeverre is dat nu eigenlijk zo? Of is dit het bekende verhaal van de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt? Hoe zit het nu echt, hoe zit het met BHV en de verzekering? Ik vroeg het Renato Vianello van Van Oosterom & Verhagen assurantiën in Rijswijk.

Bepaal zelf het risico

Het afsluiten van een verzekering is eigenlijk niet meer of minder dan jezelf willen indekken tegen het financiële risico op schade. Als ondernemer bepaal dus zelf hoeveel risico je wilt lopen en daarmee ook de premie die daarbij hoort. Belangrijk is dat je goed nadenkt over de risico’s en de mogelijke gevolgen hier van.

Geen speciale BHV verzekering

Er bestaat niet zo iets als een BHV verzekering. Waar het om gaat is de (mate) van aansprakelijkheid. Dit heeft weer alles te maken met verwijtbaar handelen. Een BHV’er die hulp verleent kan niet voorkomen dat iemand gehandicapt raakt of erger, overlijdt. Je kunt de BHV’er daar niet aansprakelijk voor stellen. Dat kan wel wanneer blijkt dat de hulpverlener dusdanig verkeerd heeft gehandeld dat dit hem verweten kan worden. Het bewijzen is lastig maar in sommige gevallen niet onmogelijk.

BHV en brand

Belangrijk is te weten dat sinds 2014 het maximale bedrag van de brandregresregeling is komen te vervallen. Dit houdt in dat in geval van een brand, de kosten van de schade verhaalt kan worden op de veroorzaker. Vroeger was dat bedrag € 500.000, maar nu verruimd/onbeperkt. Dit heeft gevolgen voor bedrijven.

BHV en korting op verzekeringen

Steeds vaker gaan verzekeraars bij hun klanten langs om te zien om zij zich aan de polisvoorwaarden houden. Vaak worden ze vergezeld door een onafhankelijk (brandveiligheids) expert die bijvoorbeeld een brandveiligheidsscan uitvoert en let op brandwerende scheidingen, onderhoud van de technische installaties en de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Foto’s van de situatie van het moment van de inspectie worden toegevoegd aan het klantdossier.

Eisen is bewijzen

Na (bijvoorbeeld) een brand kan het zo zijn dat de verzekeraar eerst documenten overlegd wil krijgen waarin je als eiser laat zien wat jij er aan hebt gedaan om de brand te voorkomen. Heb je voldaan aan de voorwaarden die de verzekering stelt? Is de elektrische installatie aangelegd door een professioneel en erkend bedrijf? Wanneer blijkt dat dit onvoldoende kenbaar gemaakt kan worden, kan de verzekeraar besluiten om niet of slechts gedeeltelijk uit te keren.

Welke verzekeringen heb je als BHV professional nodig?

Veel professionele hulpverleners hebben naast hun reguliere werk, een eigen bedrijf als bijvoorbeeld BHV instructeur. Maar ook andere professionals uit het BHV werkveld moeten zich verzekeren. Wat kan Renato hen aanraden?

‘Sowieso een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Daarnaast is de ervaring met hoofdaannemers eerder niet dan wel uniform zijn. Controleer daarom altijd de inhoud van het contract of vraag hier hulp bij, om duidelijk te krijgen hoe het is geregeld met de aansprakelijk ingeval van een ongeval’. 

Wil je meer weten over BHV en verzekeringen?

Neem contact op met Renato Vianello op telefoonnummer 070-399 50 01

logo ovmak BHV en de verzekering
Van Oosterom & Verhagen
Willemstraat 27
2282 CB Rijswijk
[email protected]
W www.ov-verzekeringen.nl