De RI&E kan prima in orde zijn, het voorkomt nog geen ongevallen op het werk. Het registeren hiervan is handig, zo kun je eventuele trends herkennen en aanpakken. Bij ernstige ongevallen is dit zelfs door de arbowet verplicht. Bijvoorbeeld in het geval dat het ongeval meer dan drie dagen verzuim oplevert. In artikel 9, lid 2 staat: ‘De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen  en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van  meer dan drie werkdagen en  registreert daarop de aard en  datum van het ongeval’. Bij ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel en de dood ben je verplicht om deze incidenten te melden bij Inspectie SZW. Doe je dit niet, dan kan dit een boete van eur 4.500 opleveren.

Een collega die van de trap afvalt of struikelt en met klachten naar het ziekenhuis gaat maar daarna gewoon weer aan het werk kan gaan, dan ben je niet verplicht om dit te registreren als zijnde een ongeval. Wanneer de desbetreffende collega zich daarna toch meer dan drie dagen ziek meldt, dan wel.

Registreren

Toch is het verstandig om alle ongevallen, met of zonder verplichte registratie, vast te leggen.  Zo krijg je een beter beeld van de risico’s binnen de organisatie. (en daar mee dus ook voor je BHV organisatie!) Het minimale dat je moet vast leggen is de aard en de datum van het ongeval. Als aanvulling hierop kun je de volgende punten ook beschrijven:

  • de functie van het slachtoffer
  • de afdeling waar hij werkzaam is
  • leeftijd en geslacht
  • een omschrijving van de plek waar het ongeval is gebeurd
  • de toedracht van het ongeval
  • de machines, gereedschappen, apparaten en materieel waar het slachtoffer op dat moment mee werkte
  • de fysieke gevolgen van het ongeval

De registratie bevat gevoelige informatie die je goed moet opslaan. De wet geeft geen richtlijnen over de vorm van de registratie. In principe voldoet een bestand in Word of Excel, maar wanneer je in een grotere organisatie werkt, kunt je beter werken met speciale software. Veel verzuimsoftware biedt de mogelijkheid om deze uit te breiden met een ongevallenregistratie. Voordeel van de speciale software zijn handige tools waarmee je kunt uitrekenen op welke afdeling de meeste ongevallen gebeuren. Dat is niet alleen per afdeling te zien, maar ook per functie en leeftijd. Op die manier zie je gemakkelijk waar ingrijpen is vereist.

Zo volledig mogelijk

Een registratie functioneert pas naar behoren als die volledig is. Dat betekent dat één iemand verantwoordelijk is voor het bijhouden van alle ongevallen. Dat kun je als hoofd BHV zelf zijn of een collega van de afdeling personeelszaken. Wel is het belangrijk dat de ongevallen allemaal op dezelfde manier registreert.

Doe dat door één standaardformulier op te stellen dat moet worden ingevuld na een ongeluk. Op dat formulier vul je de vragen al in, zodat je iedere keer de juiste gegevens ontvangt. Zorg er wel voor dat het formulier voor iedereen duidelijk en makkelijk te begrijpen is.

Gebruik de ongevallenregistratie

Het registreren doe je niet voor niets, je wil er in de toekomst ongevallen mee voorkomen door dankzij de registratie risico’s te signaleren. Ook bij kleine ongevallen is het registreren uiterst nuttig, omdat je de aanpak na een ongeluk kunt terugkoppelen aan de afdeling. Struikelen meerdere mensen over een drempel en heb je dat aangepakt, communiceer dat dan met de collega’s. Zij zien dan meteen dat je de  veiligheid serieus neemt.

Downloads