Samenwerken bij bedrijfshulpverlening is zeker voor bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw van grote waarde. Dat samenwerken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door één centraal meldpunt voor politie, brandweer en ambulance te vormen. Of door afspraken te maken bij een ontruiming van het gebouw. Daarnaast is het veel makkelijker te waarborgen dat je voldoende BHV’ers hebt. Maar je hebt wel met een aantal zaken rekening te houden. 

Wettelijk kader

In de ARBO wet is in artikel 19 het volgende geschreven:

“indien in een bedrijf of inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, moeten ze onderling op doelmatige wijze samenwerken, teneinde naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren “.

Dit houdt in dat iedere werkgever verantwoordelijk blijft voor de organisatie van de BHV. Het dus geenszins een vrijbrief dat werkgever A alles organiseert en bedrijf B denkt niets te hoeven doen.

Doelgroepen

Er zijn drie verschillende doelgroepen bij deze samenwerking te benoemen. Dat zijn:

 • de werkgevers (zoals de ARBO coördinator, facilitair manager, preventiemedewerker en BHV verantwoordelijke)
 • de medewerkers (zoals de beveiliging, receptie en schoonmaak)
 • de gebouweigenaar, beheerder of verhuurder

Verantwoordelijkheden

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de ARBO, waar de bedrijfshulpverlening een onderdeel van vormt. Daarnaast is men verantwoordelijk voor veiligheidsvoorzieningen. Ook moeten zij zorgen voor:

 • BHV middelen zoals handbrandblussers en het onderhoud daarvan
 • EHBO middelen verbandmaterialen
 • Ontruimingshesjes
 • portofoons en dergelijke

Ook zijn zij verantwoordelijk dat er een actueel ontruimingsplan aanwezig is. Als laatste zijn zij verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het gebouw. De eigenaar of beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor veiligheidsvoorzieningen en installaties.

Samenwerkingsmogelijkheden

Er zijn vijf manieren om samen te werken:

 1. iedere werkgever heeft een eigen BHV organisatie.
  bij deze manier zorgt iedereen voor zichzelf. Wel spreek je af dat je andere huurders / werkgevers waarschuwt. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. alle werkgevers vormen samen een bedrijfshulpverleningsorganisatie waarbij elke werkgever BHV’ers en middelen aanlevert.
  In de samenwerkingsovereenkomst leg je een aantal zaken vast. Denk hierbij aan de sterkte en grootte van de organisatie, taken en verantwoordelijkheden. Maar vergeet ook niet iets te benoemen over de kostenverdeling. Grote organisaties betalen meer dan kleine (naar ratio)
 3. één ontruimingsorganisatie voor alle werkgevers, alle overige BHV taken worden wél ter werkgever geregeld
 4. één BHV organisatie voor alle werkgevers voor de overige BHV taken
  Hierbij wordt per werkgever de wijze van ontruiming  geregeld en zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze manier van samenwerken kan worden toegepast wanneer er meerdere gebouwen op een terrein staan
 5. kleine bedrijven besteden hun BHV taken uit aan andere, grotere werkgever.
  Ook dit moet worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst

 

Heb jij aanvullingen voor een samenwerken bij bedrijfshulpverlening te verbeteren?