Ik ben mijzelf er van bewust dat u vertrouwen stelt in Marieka Baars Consultancy. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Marieka Baars Consultancy, gevestigd aan de Van de Spiegelstraat 33, 2613 EX Delft.

Contactgegevens
Marieka Baars Consultancy
Van de Spiegelstraat 33
2613 EX Delft
www.mariekabaars.nl
+31 6 41421833

Blogarikelen op mijn website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website zelf bezocht. U dient zich ervan bewust te zijn dat Marieka Baars Consultancy niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere websites en bronnen.

Marieka Baars Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Marieka Baars Consultancy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Marieka Baars Consultancy en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marieka Baars Consultancy of via enige andere vorm van correspondentie of telefonisch contact. Marieka Baars Consultancy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw geslacht (de heer/mevrouw)
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een reactie op deze website achter te laten of in correspondentie en telefonisch contact)
– Gegevens over uw activiteiten op mijn website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Let op dat gegevens die u zelf afgeeft door een reactie op de website achter te laten, zichtbaar is voor alle bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mariekabaars.nl, dan verwijder ik deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Marieka Baars Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Marieka Baars Consultancy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit BHV consultancy en/of Advies.
Ook kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het verzenden van een Nieuwsbrief via de website, indien u zich daar zelf voor heeft aangemeld.
Indien u als gebruiker van de website een reactie op de website achter laat, gaat u er mee akkoord dat de door u ingevulde gegevens voor onbepaalde tijd worden opgeslagen op de website en zichtbaar zijn voor alle gebruikers.

Tevens analyseert Marieka Baars Consultancy uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Ook volg ik uw surfgedrag over verschillende websites heen waarmee ik mijn producten en diensten kan afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marieka Baars Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marieka Baars Consultancy) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Marieka Baars Consultancy zal uw persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin ik dit relevant acht in het kader van mijn dienstverlening. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaar ik de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.
Reacties die door gebruikers op de website worden achtergelaten, worden voor onbepaalde tijd op de website opgeslagen.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Marieka Baars Consultancy op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marieka Baars Consultancy verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Marieka Baars Consultancy bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider (Mailchimp) en hostingpartij (Siteground).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Marieka Baars Consultancy plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site; zogenaamde ‘functionele cookies’. Tevens worden er enkele zogenaamde ‘tracking cookies’ gebruikt. Deze ‘tracking cookies’ worden niet door Marieka Baars Consultancy geplaatst, maar door derde partijen, zoals voor analytische doeleinden of advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Google Analytics

Marieka Baars Consultancy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Marieka Baars Consultancy te kunnen verstrekken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar, en door Google opgeslagen. Marieka Baars Consultancy heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google.

Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen (alle opties om gegevens te delen zijn uitgezet), tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Marieka Baars Consultancy heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marieka Baars Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mariekabaars.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marieka Baars Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/privacybeleid_ap_okt_2019.pdf

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marieka Baars Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@mariekabaars.nl.

Mei 2018