Een bedrijfsnoodplan schrijven voelt voor veel hoofden bhv en coördinatoren bedrijfshulpverlening als een lastige opgave. Met een agenda vol afspraken en een lange takenlijst, vinden velen het moeilijk om hier tijd vrij te maken. Daarnaast is er een grote groep die opziet tegen het schrijven van heen bedrijfsnoodplan, of dit nu door een gebrek aan tijd of motivatie komt. Ik bied graag een oplossing: ik neem de taak van het schrijven van het bedrijfsnoodplan over, zodat jij je kunt concentreren op de andere verplichtingen.

Elk bedrijfsnoodplan dat ik schrijf, is uniek en specifiek afgestemd op de omstandigheden en behoeften van de organisatie. Dit komt doordat geen twee organisaties hetzelfde zijn. Juist die verscheidenheid vraagt om een op maat gemaakte aanpak. Een goed bedrijfsnoodplan is gebaseerd op de bedrijfsspecifieke processen. Dat is niet te vangen in een veredelde invuloefening.

Bedrijfsnoodplan in zes delen

Het bedrijfsnoodplan zoals ik dat schrijf, deel ik op in zes delen, te beginnen met een ontruimingsplan. In dit deel beschrijf ik de procedures voor het geval een gebouw(deel) ontruimd moet worden. Vervolgens stel ik in het tweede deel de stroomschema’s tijdens alarmering, brand, ongevallen en ontruiming. In deel 3 behandelt het calamiteitenplan, waarin ik de rol van de bhv bij diverse noodsituaties beschrijf. Het vierde deel omvat het bhv-beheerplan, inclusief een overzicht van geïnventariseerde risico’s en hun impact. Deel 5 is gereserveerd voor logboek en registratie met verschillende formulieren. Deze zijn cruciaal voor het vastleggen van besluiten en handelingen. Tot slot bevat het plan in de bijlagen zowel als mogelijk de variabele informatie zoals plattegronden, telefoonlijsten, instructie van bijvoorbeeld de portofoon of bhv app.

Door de basis van van het plan  zo tijdloos mogelijk te maken, wordt het onderhoud van het plan tot een minimum beperkt. Daarnaast houd ik hierbij rekening dat  de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op de inhoud van het plan en niet de bijlagen. Had ik al gezegd dat ik van efficiënt en effectief houd? ;-)

Service

Na oplevering van het plan bied ik als service om kleine wijzigingen, die in ongeveer 10 tot 15 minuten kunnen worden aangepast, gratis door te voeren. Voor uitgebreidere aanpassingen geldt mijn standaard advies- en consultancytarief.

Stel het (laten) schrijven van een bedrijfsnoodplan niet langer uit

Wil je het bedrijfsnoodplan graag uit handen geven? Plan dan een afspraak voor een online kennismakingsafspraak in mijn agenda.