Uit onderzoek blijkt dat 50% van de bedrijven die een brand overleven alsnog binnen een bepaalde periode failliet gaat. Deze alarmerende cijfers benadrukken de essentiële rol van BCM bij BHV. Jaarlijks worden tussen de 6.000 en 8.000 bedrijfsbranden geregistreerd. Maar waar schuilt het werkelijke gevaar en wat kan je preventief doen om dit te voorkomen? Hier komt BCM, de afkorting voor business continuity management om de hoek kijken. Over deze vraagstukken ging ik in gesprek met Wilfred Kilwinger van Centric tijdens aflevering 18 van mijn Beter in BHV-podcast.

BHV en BCM: Onlosmakelijke combinatie voor bedrijfssucces

Terwijl BHV zich met name richt op directe respons tijdens noodsituaties, speelt BCM een strategische rol in het waarborgen van bedrijfscontinuïteit op de lange termijn. Waar BHV’ers zich haasten om mensen in veiligheid te brengen bij een brand, zorgt een BCM’er ervoor dat het bedrijf na de calamiteit kan blijven functioneren. De eerder genoemde faillissementscijfers na een brand zijn vaak te wijten aan het feit dat essentiële zaken zoals administratie verloren gaan, voorraden vernietigd worden, of er verzekeringstechnische complicaties optreden. Dit zijn allemaal gebieden waar de rol van BCM bij BHV duidelijk naar voren komt.

Diepgang van BCM en de synergie met BHV

Bedrijven zijn wettelijk verplicht risico’s systematisch in kaart te brengen. Het opstellen van een risicoprofiel is echter slechts de eerste stap. De echte uitdaging ligt in het anticiperen op deze risico’s. En hier wordt de rol van BCM bij BHV onmiskenbaar. Het is niet genoeg om enkel te reageren op noodsituaties; er moet ook een plan zijn voor wat er daarna gebeurt. Een effectief BCM-plan omvat strategieën die verder gaan dan brandpreventie. Dit kan variëren van voorbereiding op datalekken en cyberaanvallen tot het anticiperen op natuurrampen of economische schommelingen. In al deze scenario’s is het cruciaal om vooruit te denken over hoe het bedrijf kan blijven draaien.

Communicatie is belangrijk

In tijden van crisis is transparante en tijdige communicatie essentieel. Hier wordt de rol van BCM bij BHV nog verder versterkt. Terwijl BHV zorgt voor directe communicatie op de plek van het incident, moet je op grotere schaal nadenken over de communicatie naar klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Conclusie: De Onmisbare Rol van BCM bij BHV

De bescherming en het voortbestaan van een bedrijf zijn niet alleen afhankelijk van de directe reactie op noodsituaties. Denk ook na over de lange termijn. En hier, in deze kritieke ruimte tussen directe reactie en toekomstplanning, schijnt de ware rol van BCM bij BHV. Als bedrijven willen overleven, groeien en bloeien, ongeacht de uitdagingen die op hun pad komen, dan is een harmonieuze integratie van BCM en BHV essentieel.

Stel als hoofd BHV of bedrijfshulpverlener eens de volgende vragen aan jouw collega die zich bezig houdt met business continuïty management:

  • Hoe vullen BHV en BCM elkaar aan?
    Met deze vraag kun je beter begrip krijgen van de overlap en de onderscheidende aspecten tussen BHV en BCM. De BCM’er kan uitleggen hoe BHV zich richt op onmiddellijke respons bij calamiteiten om veiligheid te waarborgen, terwijl BCM zich richt op de continuïteit van de bedrijfsvoering op de lange termijn na dergelijke gebeurtenissen.
  • Welke kritieke bedrijfsprocessen en -functies identificeert BCM die direct van invloed kunnen zijn op onze BHV-activiteiten?
    Met deze informatie zie je welke bedrijfsfuncties en -processen de BCM-strategie als meest cruciaal beschouwt en hoe ze de BHV-taken en -verantwoordelijkheden beïnvloeden. Het helpt ook om prioriteiten te stellen bij het aanpakken van incidenten.
  • Hoe kan BHV profiteren van de scenario-analyses en risicobeoordelingen die BCM uitvoert?
    BCM houdt zich vaak bezig met het uitvoeren van risicobeoordelingen en het opstellen van scenario’s voor potentiële bedreigingen. Door te begrijpen hoe deze scenario’s en beoordelingen worden uitgevoerd, kan het hoofd BHV de voorbereiding, training en reactie van het BHV-team optimaliseren.

Heb jij hulp nodig bij het beginnen met BCM?

Stuur mij een mail, ik breng je graag in contact met de juiste personen hiervoor!

 

Lees verder

 


 

Risico’s Tackelen met BCM BCM Voortgang na Calamiteit BCM is zorgen dat het door gaat na een calamiteit