Mensen die veiligheid als vanzelfsprekend beschouwen, blijken vaak pas prioriteit hier aan  te geven wanneer de situatie dreigend wordt. Maar waarom wachten tot het moment waarop je je realiseert dat (jouw) veiligheid op het spel staat? Als medewerkers moet je erop kunnen vertrouwen dat veiligheid goed geregeld is. Als hoofd BHV begrijp jij als geen ander dat het een basisvoorwaarde dient te zijn voor elke werkomgeving. Hoewel negen van de tien mensen ongetwijfeld het belang van veiligheid onderstrepen, vertaalt zich dit niet altijd naar de praktijk. Want ze komen vaak pas beweging, wanneer de situatie spannend wordt. Maar waarom zou je niet proactief bepalen hoe belangrijk veiligheid binnen jouw organisatie is?  

Veiligheid is niet vanzelfsprekend 

Veiligheid wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd, totdat het dat niet meer is. Het is zaak dat organisatie met hulp van jou en collega’s maatregelen nemen om de kans op incidenten zoveel mogelijk te beperken. Het zorgt er niet alleen voor dat je organisatie veiliger wordt. Maar ook dat je beter voorbereid bent om hulp te bieden wanneer dat nodig is. En dat kan heel wat inzetten van de BHV voorkomen.

Training is daarbij van cruciaal belang. Maar wat maakt iemand goed getraind? In mijn optiek niet alleen door online wat filmpjes te bekijken. Een ieder moet echt begrijpen wat er moet gebeuren en dit in de praktijk te oefenen met je BHV team. Hetzelfde geldt voor een veiligheidsinstructie. Informeer je nieuwe collega’s actief over de genomen maatregelen en zorg ervoor dat ze weten hoe te handelen wanneer zich een incident of een ontruiming voordoet. Herhaal dit regelmatig

Tijden veranderen 

Door de opkomst van sociale media en de snelheid waarmee informatie wordt verspreid, is de impact van incidenten groter. Mensen delen sneller hun (on)onderbouwde mening en daar moet jij soms ook wat van vinden. Jouw expertise en inzet voor veiligheid is daardoor voor veel meer mensen zichtbaar. Slecht afgehandelde incidenten of situaties waar de BHV van een organisatie te wensen over laat, breng en nu veel sneller (imago)schade toe. Veiligheid is dus niet alleen superbelangrijk; het is onmisbaar voor elke organisatie.  Als hoofd BHV ben je je bewust van de nut en noodzaak van BHV, maar weet het management het ook? Zij zijn immers eindverantwoordelijk in geval van incidenten. En veiligheid is nu eenmaal geen vanzelfsprekendheid! 

 

Lees verder


 

Zorgen voor veiligheid is hard werken introductie nieuwe medewerkers Veiligheid goed regelen vraagt om goed oefenen Door social media worden fouten sneller zichtbaar Voorkom ongevallen en regel veiligheid