Veel bhv-teams dragen voor de herkenbaarheid gekleurde bhv-hesjes. Onlangs las ik op de website van Webclass4U dat Marcel, de eigenaar, vaste kleuren voor de hesjes aanbeveelt. Het doel ervan is dat hulpdiensten snel de juiste personen kunnen aanspreken bij aankomst. Gezien de voor- en nadelen die ik zelf bedacht, plaatste ik hierover een bericht op LinkedIn. Dit leverde zoveel reacties op, welke ik graag in dit artikel samenvat.

De voor- en nadelen op een rij 

Het idee van vaste kleuren van hesjes per bhv-rol sprak me aan; eenvoud is immers krachtig, nietwaar? Zeker tijdens een calamiteit. Het eerste ‘probleem’ dat ik zag, hoe herkenbaar ben je als bhv-team voor jouw collega’s als je met meerdere huurders in een bedrijfsverzamelgebouw zit? Of ga (wil) je er op dat moment van uit kunnen gaan dat de bedrijfshulpverlener van de ene of andere huurder geen verschil maakt? 

Betere herkenbaarheid

Een voordeel van gekleurde bhv-hesjes volgens een vast palet is de directe herkenbaarheid. Hulpdiensten zien meteen wie de operationele leiding heeft. Dit zou volgens mij een snellere en effectievere respons tijdens noodsituaties kunnen opleveren. Tegelijkertijd zie ik een uitdaging in bedrijfsverzamelgebouwen. Want per organisatie kan een andere invulling aan het takenpakket per rol gegeven worden. In sommige bedrijven leidt het hoofd bhv operationeel, terwijl bij grotere bedrijven deze rol meer beleidsmatig is

Kleur van de hesjes valt weg tegen de bedrijfskleding

Sommige bedrijven hebben bedrijfskleding die qua kleur lijkt op de voorgestelde kleurverdeling voor de bhv-hesjes. Hoe zorg je er dan voor dat het opvalt? Men kan nieuwe bedrijfskleding overwegen, maar dit is een kostbare oplossing. En is een andere kleur dan echt een zwaarwegend argument?

vaste kleuren bhv-hesjes gif

Kleuren van de brandweer hanteren

Iemand anders deed de suggestie om de gekleurde bhv-hesjes volgens kleurinderling  van de schouderstukken bij brandweer te hanteren. Voor grote organisaties zou dit de herkenbaarheid ten goede kunnen komen. Helaas hebben niet alle organisaties de rollen duidelijk verdeeld; soms vervult één persoon meerdere rollen. Denk hierbij aan kleinere organisaties. Daarin zou een afwijkende kleur voor het aanspreekpunt duidelijkheid kunnen scheppen.

Goede opvang is meer dan een gekleurd bhv-hesje 

Als je 112 belt voor hulp, is het cruciaal dat brandweer, ambulance of politie goed worden opgevangen. Hoewel een gekleurd hesje zeker helpt, speelt houding ook een grote rol. Zonder hesje kan iemand die op een hulpvoertuig afstapt overtuigender zijn dan een afwachtende persoon met hesje. Dus wat dat betreft, heb je daar geen specifieke kleuren voor nodig.

Conclusie 

Ik kom tot de conclusie dat gekleurde bhv-hesjes volgens een vastgesteld kleurenpalet zeker kunnen bijdragen aan de herkenbaarheid van bhv’ers en voor hulpdiensten. Maar dit is wel afhankelijk van de (werk)kleding van de bedrijfshulpverleners die ze dragen. Daarnaast is een duidelijke opdruk minstens zo belangrijk. Los van de gekozen kleur, moet de persoon die de operationele leiding heeft en aanspreekpunt is voor de hulpdiensten een goede overdracht kunne verzorgen voor zo effectief mogelijke hulpverlening.

 

Lees ook