Vastende collega’s zijn lang niet altijd geloofsgerelateerd. Tegenwoordig zijn er voedingscoaches die adviseren om gedurende meerdere uren per dag niet te eten. Maar waarschijnlijk ken je het vasten ook van collega’s die wél vanuit hun geloofsovertuiging niet eten: katholieken die 40 dagen vasten tot aan Pasen of islamieten die aan de heilige vastenmaand ramadan doen. Vasten houdt in dat je je onthoudt van eten, drinken, roken en andere fysieke behoeften. Heb jij wel eens nagedacht over hoe jouw BHV-team ingezet kan worden bij een vastende collega?

De uitdaging van vasten 

Vasten en slaapgebrek kunnen leiden tot concentratieproblemen en verminderde fysieke inspanning bij collega’s. Dit kan vooral een uitdaging zijn in rollen waarbij mentale of fysieke inspanning gevraagd wordt. Jij als hoofd of coördinator BHV is het cruciaal om te herkennen of vastende collega’s mogelijk extra ondersteuning nodig hebben om hun taken veilig en effectief uit te voeren. 

Wat jij kunt doen 

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw vastende collega’s kunt ondersteunen:

  • Aanpassen van werkzaamheden
    Overweeg of zij tijdelijk lichtere of minder risicovolle taken toegewezen kunnen krijgen. Dit helpt om eventuele vermoeidheid of concentratieproblemen te compenseren.
  • Flexibele werktijden
    Als het mogelijk is, overweeg dan om de werktijden aan te passen om beter aan te sluiten bij de vastentijden. Dit kan je collega’s in staat stellen om te rusten of te eten wanneer het hen het beste uitkomt. 

Bovenstaande gaat altijd in overleg met de eigen leidinggevende maar jij als hoofd BHV of coördinator kan hier wel alert op zijn.

Hoe zit het met wet- en regelgeving 

De Nederlandse wet vermeldt niets specifieks over vasten, maar werkgevers hebben wel de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Dit valt onder de zorgplicht en het principe van goed werkgeverschap. Het ondersteunen van vastende collega’s is dus niet alleen een kwestie van respect en begrip, maar draagt ook bij aan het waarborgen van de veiligheid en productiviteit op de werkvloer. Het vasten is voor degene die het betreft belangrijk. Door proactief te handelen en flexibiliteit te tonen, kan jouw organisatie zorgen voor een inclusieve en veilige werkomgeving voor iedereen.