Om een goede bhv’er te worden, is het essentieel om de juiste vaardigheden te ontwikkelen zodat je effectief kunt reageren in noodsituaties. Maar hoeveel tijd moet je eigenlijk investeren in bhv-training om die goede bedrijfshulpverlener te zijn? Er zijn verschillende bhv-cursussen beschikbaar, variërend van online modules van 30 minuten tot uitgebreide meerdaagse trainingen op professionele trainingslocaties. Een populair alternatief op de traditionele klassikale basiscursus van 16 uur, is blended learning. Maar wat is het meest geschikt voor de gemiddelde bedrijfshulpverlener? Kortom, hoeveel tijd heb je nodig om een goede bhv’er te worden? 

Een expert word je niet zomaar 

Je hebt wellicht gehoord van de beroemde 10.000 uur regel. Die stelt dat je minimaal 10.000 uur nodig hebt om een expert te worden in een bepaald vakgebied. Het mag duidelijk zijn dat de 10.000 uur regel niet van toepassing is op een bhv-training. We hoeven niet hetzelfde prestatieniveau te bereiken als professionele hulpdiensten. Wat voor een bedrijfshulpverlener van belang is, is de juiste kennis en vaardigheden opdoen om effectief te kunnen handelen in noodsituaties. Dat kan bereikt worden in veel minder dan 10.000 uur. Volgens experts stellen dat je een nieuwe vaardigheid al kunt leren in slechts 20 uur met intensieve focus.

Van 16 naar 8 of zelfs 1,5 uur

De traditionele basiscursus bhv duurde voorheen meestal twee volle dagen. Een dag voor EHBO, de ander over brandveiligheid en ontruimen. Dit betekende ongeveer 16 uur training. Met blended learning wordt het theoretische gedeelte plaats- en tijdonafhankelijk aangeboden. In de resterende tijd, vaak de helft wordt gebruikt om praktische vaardigheden aan te leren. Maar de vraag is of dit voldoende is om de benodigde diepgang en beheersing te bereiken. Het bezitten van basiskennis leidt niet automatisch tot begrip van de onderliggende principes of het vermogen om ze toe te passen. Er zijn zelfs aanbieders die adverteren dat jij in slechts 1,5 uur dit onder de knie kunt krijgen. Wie de kleine lettertjes leest, zal zien dat dit eerder een toetsingmoment is dan een volwaardige opleiding. 

Echt kennen om te kunnen

Een  basiscursus van 16 uur biedt de mogelijkheid voor diepgaand leren en oefenen, terwijl kortere cursussen meestal slechts oppervlakkige kennis verschaffen. In de praktijk heb ik gezien dat het reanimatiegedeelte inhield dat ik als cursist twee minuten borstcompressies op een oefenpop mocht geven. Voor de volledigheid liet de instructeur nog even een plaatje laten zien van een AED. En snel door naar het volgende onderdeel. Terwijl het kunnen bedienen van een AED in mijn optiek echt een essentieel onderdeel is van de reanimatie-instructie.

Maatwerk, standaard of een allebei 

Voor beginnende bhv’ers raad ik afhankelijk van de persoonlijke leerstijl van de persoon, een tweedaagse klassikale basiscursus aan. Daarnaast is het interessant om te beseffen dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Voor hen kan een tweedaagse basiscursus een betere oplossing zijn. Blended learning zie ik vooral als een geschikte vorm om opgedane kennis en vaardigheden actueel te houden. 

Kiezen op de kosten

Terugkomend op die 20 uur. Heb je beperkte financiële middelen of denk je dat je met 8 uur blended learning voldoende bent voorbereid? Wees je er dan van bewust dat je in de praktijk nog 12 uur extra moet oefenen om een goede bhv’er te worden. Doe dit door regelmatig te oefenen, trainingen te volgen met collega’s of een instructeur op locatie te vragen. En dan hoop ik van harte dat je die ervaring niet op doet door een verscheidenheid van incidenten en calamiteiten. 

 

Lees ook: