Veiligheid in bedrijven vereist meer dan alleen een bedrijfsnoodplan op papier. Ik leg opdrachtgevers uit: het hebben van een plan is niet genoeg. Daarom maak ik de bedrijfsnoodplan die ik schrijf zo compleet mogelijk. Zo elimineer ik de smoesjes om niet aan de slag te gaan met de implementatie. Echte veiligheid komt met praktijkervaring en realistisch oefenen. De frequentie van bhv oefeningen moet aansluiten bij de specifieke behoeften van een bedrijf en niet slechts een jaarlijkse verplichting zijn.

Jaarlijkse ontruiming

Er heerst het misverstand dat jaarlijks één ontruimingsoefening voldoende zou zijn. Ik vermoed dat dit idee gebaseerd is op een document uit 2010 van het NIBHV, dat op het internet circuleert. Hierin staat namelijk een zin ‘voor een ontruimingsoefening is in veel gevallen één keer per jaar een goede richtlijn’. De juiste frequentie van bhv oefeningen is niet wat vereist is, maar wat benodigd is. Vanuit de wetgeving is geen specifiek aantal oefeningen voorgeschreven om de kennis en vaardigheden van het bhv-team te toetsen. De benodigde frequentie is afhankelijk van verschillende factoren. Het is daarnaast belangrijk om te beseffen dat bhv meer omvat dan enkel ontruimen.

BHV oefenen is méér dan ontruimen

Bhv oefeningen gaan ook over procedures, alarmering, en simulaties van brand of ongevallen. Deze zijn cruciaal voor bedrijfshulpverlening. Toch aarzelen veel hoofden bhv. Ze denken dat oefeningen groots en complex moeten zijn. Daarnaast hoor ik ook dat veel bhv’ers als een berg op zien tegen oefeningen met scenario’s met rook, bloed, en drama. Dit, plus angst voor fouten, vertraagt de motivatie om veiligheidstrainingen te organiseren. Bhv oefeningen kunnen simpel zijn, zoals procedurechecks. Zoals de responstijd van bhv’ers na een oproep. Of uittesten of de dekking van communicatiemiddelen in het gebouw en op het terrein voldoende is.

Verstoring van het primaire proces

Een andere reden kan zijn, is dat een directie niet wil dat het primaire proces wordt te veel verstoord wordt. Dat kan zeker een reden zijn, zeker als hier hoge kosten of andere (veiligheids)risico’s hier uit voort kunnen komen. Maar een oefening heeft niet als doel om de hele boel op zijn kop te zetten. Elke keer als jij met het vliegtuig op reis gaat, krijg je een veiligheidsinstructie. Compleet met uitleg over het gebruik van het reddingsvest en dat je schoenen met hoge hakken uit moet doen. Hoeveel van ons hebben daadwerkelijk van ons een ontruiming van een vliegtuig geoefend, inclusief reddingsvest en glijbaan? Dat bedoel ik… 

Tips voor betere BHV-oefeningen

Er zijn manieren om bhv’ers zonder grote verstoringen getraind te houden. Ik heb enkele tips hiervoor op een rij gezet. Allereerst, kies voor meerdere kleine oefeningen. Oefeningen die binnen een kwartier tot een uur uitvoerbaar zijn, om zo het primaire proces minder te belasten en overlast te minimaliseren. Dit is vooral aan te raden als je onervaren bent in het organiseren van bhv oefeningen of werkt met een onervaren bhv-team. Als kleinere oefeningen succesvol zijn, breid dan uit naar scenario’s die een gehele vleugel of bouwdeel beïnvloeden. 

Als tweede, bouw de moeilijkheidsgraad geleidelijk op. Begin met het doornemen van procedures. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld tabletop-oefeningen of virtual reality. Pas daarna het geleerde toe in een praktijkoefening in een ruimte. Focus je hierbij op specifieke acties van individuele bhv”ers.

Ten derde, houd het simpel. Sommigen kiezen voor scenario’s die te ver afstaan van de werkelijkheid. Een vliegtuigcrash terwijl er een poederbrief is binnengekomen, terwijl een kind gereanimeerd moet worden en iemand van de trap is gevallen. De realiteit is echter dat de kans op het gelijktijdig voorkomen van verschillende scenario’s uiterst klein is.  

Tot slot, schakel hulp in. Als hoofd bhv heb je veel op je bordje liggen met een lange takenlijst. Het organiseren van een bhv oefening kost tijd. Ik kan het niet mooier maken. Om voor te bereiden, de uitvoering maar ook de afronding ervan. Blijf een oefening niet langer uitstellen maar vraag hulp aan mij of jouw eigen opleider. Wanneer ik oefening organiseer op mijn opdrachtgever, schrijf ik altijd een verslag daarvan. Een belangrijk onderdeel van de oefening waar weinig mensen enthousiast van worden om te doen omdat het tijd kost. Maar juist deze verslagen zijn erg waardevol omdat hier ik de verschillende scenario’s benoem en de opgedane ervaringen en te nemen acties beschrijf.

Dus kom op, ga aan de slag!

En neem contact met mij op zodat ik je hierbij kan helpen! Een kennismakingsafspraak is snel gepland.