De taken van de BHV zijn beschreven in artikel 15 van de arbowet, namelijk:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Verdeling van de taken van de BHV

Als werkgever heb je de ruimte om zelf te bepalen hoe je de taken van de BHV verdeelt. Kan iedere BHV’er alle drie de genoemde taken uitvoeren? Of is er een reden om ook mensen tot EHBO’er en/of ontruimer op te leiden? Je maakt een beslissing hierover op basis van de eigen risico’s in de organisatie. Wel zie je dat grotere bedrijven vaker BHV’ers met één van bovengenoemde taak specifiek hebben benoemd. Bij ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zul je zien dat iedere medewerker minimaal opgeleid is tot ontruimer om tijdens een calamiteit adequaat te kunnen handelen. Bedrijven die een hoger risico hebben op ongevallen hebben ook vaker EHBO’ers in de BHV organisatie. Kleinere bedrijven hebben die (financiële) ruimte vaak niet en leiden hun BHV’ers vaak op tot allrounders.

Coördinerend BHV’er

Ook afhankelijk van de grootte van de organisatie, zal het BHV team één of meerdere ploegleiders hebben. Dit zijn BHV’ers die de operationele leiding hebben tijdens een calamiteit. Daarboven op zijn de beleidsmatige taken vaak belegd bij een hoofd BHV die de rol van intermediair tussen het management of directie, en de operationele BHV’ers. Dit kan bijvoorbeeld de facilitair manager, hoofd HRM of technische dienst zijn. Het schrijven en actualiseren van het bedrijfsnoodplan is vaak voor deze persoon weggelegd. Hij of zij zorgt er voor dat het beleid, en de eisen en wensen van verschillende partijen op elkaar afgestemd en samen komen in een praktische document. Dit is vaak ook degene die het contact onderhoudt met de staf van de hulpdiensten, de inkoop verzorgt van middelen en opleidingen en de communicatie verzorgd van de BHV organisatie.