Heb jij je ook wel eens afgevraagd waarom bij sommige gebouwen een soort slot in de muur zit, meestal vlakbij de entree? Dit een sleutelbuis of sluitelkluisje. Als je er op gaat letten zie je zowel sleutelbuizen (buisje verzonken in de gevel) als sleutelkluizen (klein kastje op of verzonken in de muur). Ze worden vaak aangegeven met een pictogram met een zwarte B in een wit vlak, welke rood omlijnd is. Maar is een sleutelbuis verplicht of niet?

Wat is een sleutelbuis?

Of je nu de sleutelbuis of -kluis hebt, het is een soort onkraakbare roestvrijstalen kluis die verankerd is waar in de sleutel, keycard of anderszins ligt waardoor de brandweer in geval van nood, zichzelf toegang tot het pand of terrein kan verschaffen. In de praktijk zal dit vooral tijdens de nachtelijke uren, de weekeinden of gedurende andere tijden dat er geen personeel in het bedrijf aanwezig is, zijn. De brandweer heeft een generale brandweersleutel welke wordt beheerd via een intern beveiligingssysteem.

Buis of kluis

Je hebt dus de keuze uit een cilinder of een kastje. Een sleutelbuis is kwetsbaarder omdat deze alleen een cilinder heeft. Een sleutelkluis heeft deurtje dat aangesloten kan worden op de brandmeldcentrale. Het deurtje wordt pas ontgrendeld wanneer er ook daadwerkelijk een brandmelding is. Hierdoor liggen de kosten voor een sleutelkluis hoger. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat, om welke reden dan ook, de loper van de brandweer in verkeerde handen kan komen en ongenode gasten zich heel eenvoudig toegang kunnen krijgen tot één of meerdere gebouwen.

Een sleutelbuis bij doormelding naar RAC

Veel gebouwen hebben na de wijziging in het bouwbesluit 2012 geen directe doormelding (meer) naar de regionale brandweer (RAC). Wanneer jouw gebouw dat wél heeft, omdat je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het bouwbesluit 2012, artikel 6.20, kan een sleutelbuis zinvol zijn. Ook moet er een brandweeringang in het pand zijn. Wat een ingang tot een brandweeringang maakt is niet beschreven maar doe je in overleg met de brandweer.

Heb je een sleutelbuis nodig?

Stel, je je voldoet aan de voorwaarden uit de alinea hierboven. Dan nog kun je jezelf de vraag stellen of je een sleutelbuis echt nodig hebt. Waar het om gaat is dat je met zo’n buis of kluis kunt voorkomen dat de brandweer de toegang tot het gebouw moet forceren en dus schade zal veroorzaken. Het hebben van een sleutelbuis is overigens geen garantie dat er geen schade zal ontstaan als de brandweer toch naar binnen wil.

Aanvragen

Je kunt niet zo maar de eerste-de-beste-sleutel-winkel binnenstappen om met een sleutelbuis de deur uit te gaan. Je zult eerst toestemming moeten vragen bij de eigen veiligheidsregio. Wanneer het formulier hiervoor is gecontroleerd, geregistreerd en geaccordeerd, krijg je een sleutelcertificaat waar je bij één van de geselecteerde leveranciers een sleutelbuis kunt kopen.

Na aanvragen, nu vullen

Over de locatie van de sleutelbuis moet je overleggen van de brandweer. Wanneer deze geplaatst is, kan de brandweer deze vullen. Pas dan is de sleutelkluis of -buis operationeel.

Meer informatie