In de BHV-branche zijn de prijsverschillen groot. Even googlen en je vindt een basis BHV-opleiding onder de €100 . Of een app waarbij je naast een gratis BHV-plan, per cursist nog geen €5 betaalt voor een e-learning waarbij je na het bekijken van 3 á 4 instructiefilmpjes enkele vragen laat beantwoorden. En bij een voldoende score kun je in minder dan 20 minuten jezelf bedrijfshulpverlener noemen. Kun je BHV tegen een lage prijs kopen, of niet? Als je het mij vraagt, is het antwoord niet zo zeer  ‘goed’ of fout’, maar genuanceerder. Ik zie veiligheid als een spectrum: in meer of mindere mate.

Het mag allemaal

De wet- en regelgeving geeft aan dat je veiligheid in veel gevallen op een manier mag regelen die jij zelf wilt. In artikel 13 van de Arbowet is het omschreven samen te vatten met het woord ‘zodanig’.

De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.
(Arbowet, artikel 13, lid 4)

Maar wat is ‘zodanig’? Wanneer is de bijstand ‘naar behoren’? Dat mag je als ondernemer c.q. werkgever dus zelf bepalen. En dat biedt veel mogelijkheden, voor zowel grote als kleine bedrijven en organisaties. Afhankelijk van het beschikbare budget kun je het zo duur maken als dat je zelf wil. Maar er kleven tegelijkertijd risico’s aan. Zeker voor degenen die weinig kennis hebben van bedrijfshulpverlening. Helaas is die groep groter dan ik zou willen. Jammer genoeg komen ze daar vaak te laat achter, bijvoorbeeld zodra de verzekeraar niets of minder uitkeert dan verwacht.

Gratis BHV-plan

Zoals gezegd kun je via één van de apps een gratis BHV-plan maken. In de online module dien je antwoord te geven op vragen zoals:

  • wat zijn de adresgegevens van de organisatie
  • waar is de 1e en 2e verzamelplaats
  • waar hangen de BHV- en EHBO middelen
  • wie bel je in het geval van een brand, ontruiming of ongeval

In mijn ogen is dit erg basaal. Hier hoef je geen speciale online omgeving voor te hebben, maar volstaat een eenvoudig document van 2 à 3 pagina’s in Word. Zo’n BHV-plan is dan ook niet te vergelijken met de bedrijfsnoodplannen die ik schrijf, en die een totaal andere prijs hebben. Ik beschrijf niet alleen veel meer andere relevante zaken, maar maak ook stroomschema’s van de verschillende alarmeringsprocessen, lever een uitgebreid logboek op, bied advies op locatie en ga zo maar door. Maar eerlijk is eerlijk: daardoor is mijn product doorgaans niet geschikt voor kleinere ondernemingen zoals de slager op de hoek, de bakker in het winkelcentrum of een ICT-bureau met een klein aantal medewerkers.

Goedkope opleidingen

Zoals gezegd variëren ook de prijzen van een basisopleiding BHV enorm. De invulling varieert van een pdf-bestand dat wordt verkocht als e-learning tot een meerdaagse intensieve training. Neem nou de eerdergenoemde app. Voor € 5 krijg je een aantal animaties te zien. Daarna moet je enkele vragen beantwoorden. Als je score voldoende is, dan ben je geslaagd. Als je gezakt bent, krijg je elke dag een nieuwe uitnodiging om de online module opnieuw te volgen. Is dat te vergelijken met een meerdaagse opleiding op de eigen locatie of in een trainingscentrum met allerlei faciliteiten? Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk dat de klant dat ook niet verwacht. Dat zullen klanten zijn die ‘gewoon willen voldoen aan de wet’. Heel regelgericht in plaats risicogericht.

als er rook is en vuur dan was de BHV opleiding te duur

Andere verwachtingen

De prijs bepaalt voor een deel van de verwachtingen van de klant of opdrachtgever. Een organisatie die een gratis BHV-plan invult, is al snel tevreden. Bij een applicatie van een paar euro of een e-learning van een paar tientjes ervaren mensen het niet als een groot verlies als het niet helemaal is wat men wil of nodig heeft. Hoe langer ze bezig zijn met hun teleurstelling, hoe ‘duurder’ het wordt. Ze nemen hun verlies en gaan door. Op weg naar de volgende opleider, app of online oplossing.

Ieder product heeft zijn doelgroep

Het tegenovergestelde geldt voor mij en mijn opdrachtgevers. Door mijn blogs, zichtbaarheid op sociale media en contact tussen mij en mijn (potentiële) opdrachtgevers, weten zij wat te kunnen verwachten. Een degelijk eindproduct dat klaar is om verder geïmplementeerd te worden, zodat er geen excuses zijn om er níet mee aan de gang te gaan. Maar het is te simpel te stellen dat mijn product beter is dan dat gratis BHV-plan. Ieder product heeft zijn doelgroep. Voor ieder product is een klant. Een ziekenhuis, een jeugdzorginstelling of een regionale archieforganisatie met speciale installaties bijvoorbeeld, zal heel andere keuzes maken dan een startende ondernemer of een bedrijf dat met een klein team werkt. Ze hebben ieder heel andere omstandigheden, risico’s, belangen en, ook niet onbelangrijk, financiële middelen.

Van bewustzijn naar actie

Het is naar mijn idee ook te makkelijk om goedkope aanbieders weg te zetten als cowboys. Ze bieden een oplossing voor een klant die daar behoefte aan heeft. Dat is prima. Als organisaties na het afnemen van BHV tegen een lage prijs aan het denken worden gezet, is dat naar mijn idee ook heel waardevol. Of ze na het bekijken van drie animaties van anderhalve minuut en het beantwoorden van enkele vragen direct bekwaam zijn, is onzinnig. Maar het kan wel helpen hun ogen te openen, hun veiligheidsbril op te zetten en daadwerkelijk aan de slag te gaan met BHV en veiligheid.

Van beginner naar gevorderd

Bij organisaties die groeien, komt vanzelf een moment dat ze merken dat ze te groot zijn geworden voor een budget oplossing. Ze krijgen andere vragen en daarmee dus ook een andere behoefte en gewenste resultaten. Zaken die het goedkope product of opleiding niet biedt. Dan stromen ze door mij aanbieders zoals ik. Die stap hadden ze nooit genomen als ze bij mij waren begonnen, zo is het ook. Het probleem zit wat mij betreft bij de organisaties die niet groeien en waar geen ongevallen plaatsvinden. Het uitblijven van een ernstig ongeval. brand of een externe dreiging, lijkt voor hen te bevestigen dat BHV onzin is en een uitgebreide opleiding niet nodig is. Die bedrijven groeien alleen van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. De prijs voor BHV tegen een lage prijs, betalen ze op een later moment.

Ben jij met jouw organisatie wél klaar voor de volgende stap? Wil je hulp bij het goed organiseren van veiligheid, bijvoorbeeld met een bedrijfsnoodplan of een inventarisatieronde van jouw gebouw? wil je BHV Neem dan contact met mij op!

Ja, ik wil mijn BHV-organisatie naar een hoger niveau brengen!

 


 

BHV tegen een lage prijs BHV tegen een lage prijs BHV tegen een lage prijs BHV tegen een lage prijs BHV tegen een lage prijs