De NEN geeft veel verschillende normen uit. Voor ‘ons’ als bedrijfshulpverleners, instructeurs, opleiders, adviseurs of ondernemers zal de NEN8112:2017 niet onbekend zijn. Deze NEN-norm geeft handvatten en richtlijnen op het gebied van BHV en de bedrijfsnoodorganisatie. Maar wist je dat ook een speciale Sinterklaas NEN-norm bestaat? Jazeker, dat is de NEN0512:2013. En ook niet onbelangrijk, zeker in de dure decembermaand, is deze gratis te downloaden.

Leden van de NEN0512 commissie

Om een norm op te stellen, ontvangen alle belanghebbende partijen een uitnodiging. NEN weet dat een breed draagvlak een randvoorwaarde is. Daarom vind ik het goed om te zien dat de normcommissie bestaat zowel een afvaardiging van de afdeling Eerlijke chocolade van Chocoworks BV als het Nederlands Marsepein Genootschap (NMG). Ook het Ministerie van Traditie en Folklore (MvTF) en de Vrijbond van Surprise Bouwers (VSB) ontbreken niet. Dit is slechts een kleine greep. Gelukkig maar, want iedereen wil er tegenwoordig iets over kunnen zeggen.

Aanleiding van de NEN0512

Naar het schijnt is al in 2002 vanuit het Ministerie van Aandacht (MvA) en het Ministerie van Traditie en Folklore (MvTF) (beiden samengevoegd tot het latere Ministerie van Viering (MvV)) deze norm opgesteld naar aanleiding van vervagende normen en waarden in onze samenleving.  Juist vanwege de concurrentie met de kerstman was behoefte om richtlijnen op te stellen. Niet alleen Sinterklaas zelf, ook de ISA International Steam Ship Association en FFSR Federatie Fabrikanten Speelwaren en Roedes hebben een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd.

Richtlijnen voor cadeaus en surprises

De norm beschrijft onder andere de richtlijnen voor cadeaus en surprises,  gedichten, liederenbundel en de Kappersrichtlijnen Sinterklazen en Zwarte Pieten. Een receptenbundel maakt ook onderdeel uit. Verder lezen we in de norm dat hij op 6 december 342 gestorven is maar dankzij zijn heiligverklaring onsterfelijk is en al eeuwen meegaat.

Begrippen

Niets wordt aan het toeval overgelaten. Zoals dat Zwarte Piet niets te maken heeft met het veelvoorkomende kaartspel  en dat de zak “een grof juten omhulsel  waarin de geschenken worden aangeleverd, ook attribuut is dat, inmiddels leeg, uitermate geschikt is om als onderdeel van de tuchtiging te dienen voor deportatie”. Afmetingen van de ring, de lengte van baard (350 tot 500 mm, gemeten vanaf de bovenlip), de kleuren van mantel, model schoenen zijn ook vastgelegd in deze norm.

Vertrek en aankomst van de Sint en zijn pieten

Daarnaast zijn er duidelijke richtlijnen voor de aankomst en vertrek van de Goed Heiligman. Zo mag de oude man nooit en te nimmer gelijktijdig zowel op tv als in de eigen stad aankomen ins ons land. Het advies luidt om de tijd tussen de landelijke inkomst en de lokale ontvangst die ten minste gelijk is aan de tijd die nodig is voor de verplaatsing per auto over de weg. Voor het geval de Sint kiest voor een lokale aankomst per helikopter of ander snel vervoermiddel dan kan deze aldus vastgestelde tijd met 50 % worden gereduceerd. Grote verschillen n de wijze van aankleding en handelen van Sint-Nicolaas alsmede van zijn gevolg dienen vermeden te worden. Het advies is om een tijdstip te kiezen dat een week later is dan de landelijke intocht van Sint-Nicolaas.

Veiligheid in de NEN0512

Uiteraard is ook een paragraaf over de veiligheid tijdens het Sinterklaasfeest. Viering van dit evenement op en bij het water, vraagt dat veiligheid een extra punt van aandacht is. Evenals de aanwezigheid van de vrijwilligers die een enorme bijdrage aan het festijn leveren. Er wordt weliswaar gesproken over een evenementendraaiboek Sinterklaasoptocht, om zo de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen te waarborgen.

Wat ontbreekt aan de NEN0512?

Met mijn veiligheidsbril op, ben ik van mening dat de interne hulpverlening niet de aandacht krijgt die het nodig heeft. Ik had graag willen zien dat maatgevende scenario’s opgesteld werden. Juist dit is een uitstekend middel om te onderbouwen hoeveel ontruimers en BHV’ers aangesteld zijn. Maar goed, dit zie ik graag aangepast in de nieuwe ontwerpversie, NEN0512:2019.

Download de NEN0512

 

Download de NEN0512:2013