Eerder schreef ik een artikel met deze titel gericht op de verhuurder. Als vervolg van dat artikel, wil ik nu de huurders aanspreken. Zij hebben een minstens zo’n grote rol als het gaat om veiligheid en bedrijfshulpverlening. Alleen maar wijzen naar de verhuurder is niet meer van deze tijd. Daarnaast heb je als huurder je eigen verantwoordelijkheid om te nemen. En, ook niet onbelangrijk, je hebt er belang bij om de BHV in een bedrijfsverzamelgebouw te organiseren, samen met de andere huurders.

Onveiligheid raakt jou(w bedrijf) als eerste

Het niet vrijhouden van vluchtwegen of te weinig oefenen met de BHV’ers in het pand raakt jou(w bedrijf) als eerste. De gevolgen zijn dus ook in eerste instantie voor jou! En afhankelijk van de impact kun je later de verhuurder op je dak krijgen omdat hij van mening is dat je je niet als een goed huurder (huisvader) hebt gedragen.

Beter een goede buur

Goed contact onderhouden met medehuurders is iets waar ik voor pleit. Beter een goede buur dan een verre vriend! Ook kun je, wanneer je op meerdere fronten goed met elkaar door een deur kan, met elkaar samen werken en kosten besparen door bijvoorbeeld gezamenlijk een BHV training op de eigen locatie te organiseren. Zo leer je niet alleen het pand maar ook elkaar beter kennen.

Spreek elkaar aan

Juist wanneer je de andere (contactpersoon van de) huurder(s) kent, kun je elkaar makkelijker aanspreken wanneer zich een ongewenste situatie zich voordoet. Het is in eerste instantie jouw taak om hen aan te spreken om onveilige situaties. Wanneer je merkt dat dit niet het gewenste effect heeft, betrek dan de verhuurder hierbij en vraag dat zij hier actie in ondernemen.

Huurders zijn de ogen en oren

Als huurder ben je de ogen en oren van de verhuurder. Daarnaast ben ik van mening dat het niet meer dan redelijk is dat je je als een goede huurder gedraagt. (Dit is overigens wel vaak een punt dat opgenomen wordt in het huurcontract) Dus zie je dat het onderhoud aan bijvoorbeeld de brandslanghaspels maar ‘zo, zo’ wordt uitgevoerd door het brandpreventiebedrijf, dan is het jouw taak om de verhuurder hier op te attenderen. En wanneer je belt, dan wil ik je wel aanraden om dit ook via de mail of een brief te bevestigen. Anderzijds zou ook vanuit de verhuurder een actieve houding op de uitvoer van de werkzaamheden mogen plaatsvinden.

Samenwerken

In een gebouw met een klein aantal huurders is het samenwerken om de veiligheid te waarborgen makkelijker. Wanneer je in een groot bedrijfsverzamelgebouw werkt of in een pand waar veel verschillende (kleine) huurders zijn, heeft de verhuurder mijns inziens de taak om dit verder te faciliteren. Bijvoorbeeld door zelf een voortrekkersrol te hebben bij de organisatie van de BHV door regelmatig oefeningen en overleggen te houden.